Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių“ (TAR, 2015-05-06, Nr. 2015-06816)
  • 2022-12-14 Galiojantis
    2015-05-07 Įsigalioja
    2015-05-06 Paskelbta
    2015-05-06 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PARAMA“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ

 

2015 m. gegužės 6 d. Nr. 3D-357

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 9.2 ir 9.5 papunkčiais:

1. Tvirtinu Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

2. Pavedu Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir atsakingiems Žemės ūkio ministerijos administracijos savarankiškiems struktūriniams padaliniams parengti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo procedūrų aprašus.

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                                                    VIRGINIJA BALTRAITIENĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3D-357

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PARAMA“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

1. 2016 12 01 įsakymu Nr. 3D-718 (nuo 2016 12 03)

(TAR, 2016, Nr. 2016-28020)

2. 2019 04 25 įsakymu Nr. 3D-256 (nuo 2019 04 27)

(TAR, 2019, Nr. 2019-06800)

 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – taisyk

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba