Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 4 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-2 straipsniu įstatymas (TAR, 2015-05-28, Nr. 2015-08229)
 • 2015-11-01 Galiojantis
  2015-11-01 Įsigalioja
  2015-05-28 Paskelbta
  2015-05-21 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO NR. I-1513 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 42 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 21 d. Nr. XII-1732

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 4 straipsnio 3 dalį.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 42 straipsniu

Papildyti Įstatymą 42 straipsniu:

„42 straipsnis.      Fizinių asmenų ir įmonių, pageidaujančių teikti laivų agentavimo paslaugas, atestavimas ir veiklos priežiūra

1. Lietuvos Respublikoje laivų agentavimo paslaugas gali neterminuotai teikti Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir turintys leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės (toliau šiame straipsnyje – fiziniai asmenys), Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės ir įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje (toliau šiame straipsnyje – įmonės).

2. Fizinių asmenų ir įmonių, pageidaujančių teikti laivų agentavimo paslaugas, (toliau šiame straipsnyje – asmenys) atestavimo tvarką nustato susisiekimo ministras.

3. Asmenis įrašo į atestuotų asmenų sąrašą, įspėja apie atestacijos galiojimo sustabdymą, atestacijos galiojimą sustabdo, atestacijos galiojimo sustabdymą panaikina ir atestacijos galiojimą panaikina, atestuotų asmenų veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos saugios laivybos administracija.

4. Asmenys, pageidaujantys teikti ar teikiant

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.