Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3, 163, 165 ir 366 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-06-16, Nr. 2015-09613)
 • 2018-08-01 Galiojantis
  2018-08-01 Įsigalioja
  2015-06-16 Paskelbta
  2015-06-11 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 3, 163, 165 IR 366 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 11 d. Nr. XII-1772

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauja 6 dalimi:

„6. Teismas, nagrinėdamas bylas, taiko Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ar jos protokolų nuostatas ir vadovaujasi Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kai tai susiję su jo nagrinėjama byla, gali kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą su prašymu pateikti konsultacinę išvadą dėl principinių klausimų, susijusių su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir laisvių aiškinimu ar taikymu.“

2. Buvusias 3 straipsnio 6, 7, 8 dalis laikyti atitinkamai 7, 8, 9 dalimis.

 

2 straipsnis. 163 straipsnio pakeitimas

KEISTA:

1. 2015 11 24 įstatymu Nr. XII-2068 (nuo 2015 12 02)

(TAR, 2015, Nr. 2015-19107)

2. 2016 06 02 įstatymu Nr. XII-2410 (nuo 2016 06 09)

(TAR, 2016, Nr. 2016-15665)

 

Papildyti 163 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

163 straipsnis. Privalomas bylos sustabdymas

1. Teismas privalo sustabdyti bylą šiais atvejais:

1) kai miršta fizinis asmuo arba pasibaigia juridinis asmuo, kuris buvo bylos šalis, jeigu atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius yra leidžiamas teisių perėmimas;

2) kai šalis netenka veiksnumo tam tikroje srityje;

3) kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka;

4

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.