Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
139 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 139 straipsnis. Prekių, paslaugų, žaliavų kokybės ir saugos reikalavimų pažeidimas

  1. Prekių, paslaugų, žaliavų, kurių kokybė, eksploatacinės savybės, sudėtis, komplektiškumas ir pakuotė neatitinka technologinių normų, receptūrų, techninių specifikacijų (sąlygų), standartų ir kitų deklaruojamų dokumentų, teisės aktų nustatytų privalomų kokybės reikalavimų, įskaitant deklaruotų eksploatacinių savybių neatitinkančius statybos produktus, pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas, realizavimas, taip pat prekių pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas, paslaugų teikimas, žaliavų realizavimas be būtinų kokybę ir saugą patvirtinančių dokumentų, montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijų, šių dokumentų nesaugojimas ir nepateikimas rinkos priežiūrą vykdančiai institucijai teisės aktuose nustatytais terminais, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytus atvejus,

  užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

  2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

  3. Standartų, techninių specifikacijų (sąlygų) ar gamintojo nurodytų sąlygų nesilaikymas transportuojant, laikant, parduodant ar realizuojant prekes ar žaliavas ir naudojant žaliavas

  užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų baudą, įmonių darbuotojams – nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

  4. Prekių ar žaliavų kiekio, kokybės ir sudėties nustatymas pažeidžiant nustatytą tvarką arba neteisingas nustatymas, taip pat tokių prekių ar žaliavų realizavimas

  užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų, įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

  5. Tyčinis prekių ar žaliavų kokybės rodiklių pabloginimas

  užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki vieno šimto dešimt eurų, įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimt eurų.

  6. Šio straipsnio 3, 4, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

  užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų, įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

  7. Privalomų kokybės rodiklių, standartų, techninių sąlygų ar gamintojo nurodytų sąlygų neatitinkančių naftos produktų, išskyrus valstybės atsargas, pardavimas, tiekimas ar realizavimas

  užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Šarūnas Jazukevičius
Vilnius. Kontaktai
Egidijus Balčiūnas
Vilnius. Kontaktai
Mindaugas Vasiliauskas
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.