Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
140 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2020-05-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 140 straipsnis. Metrologijos srities teisės aktų pažeidimas

  KEISTA:

  2019 11 14 įstatymu Nr. XIII-2523 (nuo 2020 05 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-19117)

   

  1. Į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą (toliau – Matavimo priemonių sąrašas) įtrauktų matavimo priemonių, kurių teisinis metrologinis patvirtinimas techninių reglamentų ar kitų metrologijos srities teisės aktų nustatyta tvarka neatliktas arba kurių patikros žymuo ar plomba yra pažeisti, pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai arba naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, fasuotų prekių, kurių produkto kiekis nurodytas įraše ant pakuotės, ar matavimo indų, skirtų gėrimams ir kitiems skysčiams supilti bei matuoti, pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai arba ženklinimas pažeidžiant metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, kurių neatitiktis techniniams reglamentams ar kitiems metrologijos srities teisės aktams nustatyta teisinės metrologinės priežiūros metu, pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai arba naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų arba dozuojamų prekių pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai pažeidžiant metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, nenurodytų ūkio subjekto tvirtinamame matavimo priemonių sąraše, naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse nesilaikant gamintojo parengtų techninių matavimo priemonių aprašų

  užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt penkių iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

  2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

  3. Į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, naudojamų teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, tyčinis gadinimas arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimas

  užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

  4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki penkių tūkstančių trijų šimtų eurų.

  5. Už šio straipsnio 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti matavimo priemonės konfiskavimą.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Zenonas Naus
Vilnius. Kontaktai
Reda Kurlavičienė
Vilnius. Kontaktai
Kristina Sandaraitė-Butvilienė
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.