Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
185 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2023-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 185 straipsnis.  Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas

  KEISTA:

  1. 2018 05 24 įstatymu Nr. XIII-1184 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-09075)

  2. 2020 10 01 įstatymu Nr. XIII-3318 (nuo 2023 01 01 – remiantis

  2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-852 (TAR, 2021, Nr. 2021-27751))

  (TAR, 2020, Nr. 2020-21259)

   

  1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų nevykdymas nustatyta tvarka ir terminais arba šių reikalavimų netinkamas vykdymas – nustatytų reikalavimų ataskaitoms ir (arba) jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, ataskaitoms parengti reikalingos teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie visas viešojo sektoriaus subjekto ūkines operacijas ir ūkinius įvykius nepateikimas arba pateikimas ne laiku už ataskaitų parengimą atsakingam darbuotojui, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų, tarpinių ataskaitų rinkinių parengimo ir (arba) pateikimo, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinio ir (arba) valstybinio audito arba auditoriaus išvados paskelbimo, viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių parengimo ir (arba) pateikimo, viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) valstybinio audito arba auditoriaus išvados paskelbimo reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, juridinių asmenų, kurių dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai, ir valstybės valdomų įmonių, savivaldybių valdomų įmonių finansinių ataskaitų, jų duomenų, metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, jeigu auditas buvo privalomas arba atliktas šio juridinio asmens ar viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva, nepateikimas arba pateikimas ne laiku dalyvio ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančiam viešojo sektoriaus subjektui, viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

  užtraukia įspėjimą arba baudą viešojo sektoriaus subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui arba kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, arba juridinio asmens, kurio dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, arba valstybės valdomos įmonės, savivaldybės valdomos įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

  2. Jeigu už viešojo sektoriaus subjekto metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupės metinių ataskaitų rinkinių parengimą atsakingu viešojo sektoriaus subjektu Vyriausybė arba jos įgaliota institucija yra paskyrusi centralizuotos apskaitos įstaigą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų ataskaitoms ir (arba) jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų, tarpinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupės metinių ataskaitų parengimo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

  užtraukia įspėjimą arba baudą centralizuotos apskaitos įstaigos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

  3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

   

  INFOLEX PASTABA: 2020 10 01 įstatymu Nr. XIII-3318 (remiantis 2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-852 (TAR, 2021, Nr. 2021-27751)) (TAR, 2020, Nr. 2020-21259) nustatyta, kad įstatymas Nr. XIII-3318 taikomas, kai Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimai padaryti dėl 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinių. Iki įstatymo Nr. XIII-3318 įsigaliojimo (2023 01 01) galiojusios Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatos taikomos, kai Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimai padaryti dėl ankstesnių negu 2023 metų ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinių.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokato A. Juškos kontora
Telšiai. Kontaktai
Vygantas Barkauskas
Vilnius. Kontaktai
Advokatų kontora Kalverš ir Svetickas
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.