Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
251-1 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2020-02-08
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 2511 straipsnis.  Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nustatytų su laivo perdirbimu susijusių reikalavimų laivų perdirbimo bendrovėms pažeidimas

  KEISTA:

  2020 01 28 įstatymu Nr. XIII-2800 (nuo 2020 02 08)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-02852)

   

  1. Laivo perdirbimo plano ir (ar) kitų su laivo perdirbimu susijusių dokumentų nepateikimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams

  užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų.

  2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

  3. Laivo perdirbimas nepranešus Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai administracijai apie pasirengimą pradėti laivo perdirbimą ir (ar) po laivo perdirbimo nepateikimas Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai administracijai perdirbimo užbaigimo pažymos, ir (ar) neteisingų duomenų laivo perdirbimo pažymoje pateikimas,

  užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

  4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

  5. Laivo perdirbimas neparengus laivo perdirbimo plano pagal Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nustatytus reikalavimus ir (ar) neturint Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytos kompetentingos institucijos patvirtinimo dėl laivo perdirbimo plano ir (ar) pagal žinomai klaidingą informaciją parengto laivo perdirbimo plano pateikimas Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai kompetentingai institucijai, ir (ar) laivo perdirbimas nesilaikant patvirtinto laivo perdirbimo plano

  užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

  6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

  7. Laivo perdirbimas negavus iš laivo savininko paruošimo perdirbti sertifikato kopijos

  užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

  8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.