Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
299 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 299 straipsnis. Su žvejybos produktų gamyba, laikymu, vežimu, perdirbimu, pardavimu ir supirkimu susiję pažeidimai, atstovaujančiosios žvejybos produktų gamintojų organizacijos arba atstovaujančiosios akvakultūros produktų gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos, žuvininkystės produktų atsekamumo nuostatų pažeidimas

  KEISTA:

  2016 06 29 įstatymu Nr. XII-2533 (nuo 2016 07 16)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20655)

   

  1. Atstovaujančiosios žvejybos produktų gamintojų organizacijos arba atstovaujančiosios akvakultūros produktų gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos nuostatų taikymo versline žvejyba užsiimantiems šioms organizacijoms nepriklausantiems žuvų augintojams arba žuvų išteklių naudotojams pažeidimas

  užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

  2. Žuvų, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas ir kurios yra mažesnės negu Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyto minimalaus dydžio, pardavimas ar supirkimas žmonių maistui

  užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

  3. Draudžiamų perdirbti, parduoti ar supirkti uždraustos žvejybos metu sužvejotų šviežių žuvų ir tų rūšių žuvų, kurioms netaikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas ir kurios yra mažesnės negu Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyto minimalaus dydžio, naudojimo nuostatų pažeidimas

  užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

  4. Žuvininkystės produktų atsekamumo nuostatų pažeidimas žuvininkystės produktų gamybos, laikymo, vežimo, perdirbimo, pardavimo ir supirkimo etapais

  užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

  5. Neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuotos žvejybos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 2 straipsnyje, produktų laikymas, vežimas, perdirbimas, pardavimas ir supirkimas

  užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

  6. Šio straipsnio 2, 3 dalys netaikomos akvakultūros produktams su patvirtinamaisiais dokumentais. Šio straipsnio 3 dalis taip pat netaikoma žuvims, skirtoms žuvivaisai ir kai vidaus vandenyse sužvejotų mažesnių negu nustatyto minimalaus dydžio žuvų kiekis yra leistinas.

  7. Už šio straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas žuvų ar žuvininkystės produktų konfiskavimas.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokato D. Ališausko kontora
Vilnius. Kontaktai
Advokato A. Skuolevičiaus kontora
Klaipėda. Kontaktai
Advokato A. Tiščenko kontora
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.