Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
308-1 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2018-04-28
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 3081 straipsnis. Reglamente (ES) 2017/852 nustatytų reikalavimų pažeidimas

  KEISTA:

  2018 04 19 įstatymu Nr. XIII-1110 (nuo 2018 04 28)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-06748)

   

  1. Reglamente (ES) 2017/852 nustatyto reikalavimo odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose įrengti amalgamos separatorius, atitinkančius šiame reglamente nustatytą amalgamos dalelių surinkimo lygį, nesilaikymas

  užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

  2. Reglamente (ES) 2017/852 nustatyto draudimo eksportuoti gyvsidabrį, gyvsidabrio junginius ir mišinius, nurodytus šio reglamento I priede, nesilaikymas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems fiziniams asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  3. Gyvsidabrio ir gyvsidabrio mišinių, nurodytų Reglamento (ES) 2017/852 I priede, importas pažeidžiant nustatytus reikalavimus

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems fiziniams asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  4. Gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių, nurodytų Reglamento (ES) 2017/852 III priede, naudojimo gamybos procesuose apribojimų pažeidimas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems fiziniams asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

  5. Reglamente (ES) 2017/852 nustatyto draudimo eksportuoti, importuoti ir gaminti gyvsidabrio savo sudėtyje turinčius produktus, nurodytus šio reglamento II priede, nesilaikymas

  užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

  6. Reglamente (ES) 2017/852 nustatyto draudimo naudoti gyvsidabrį ir gyvsidabrio junginius pramoninėje veikloje, gamybos, amatininkiškos ir mažos apimties aukso gavybos ir perdirbimo procesuose nesilaikymas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems fiziniams asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

  7. Reglamente (ES) 2017/852 nustatytų naujų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamybos ir tiekimo rinkai draudimo nesilaikymas, draudimo naudoti gyvsidabrį arba gyvsidabrio junginius naujuose gamybos procesuose nesilaikymas

  užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

  8. Reglamente (ES) 2017/852 nustatyto draudimo importuoti gyvsidabrio mišinius ir gyvsidabrio junginius gyvsidabriui regeneruoti ir draudimo importuoti gyvsidabrį naudoti amatininkiškoje ir mažos apimties aukso gavyboje ir perdirbimo procesuose nesilaikymas

  užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems fiziniams asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.