Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
310 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 310 straipsnis. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių, įrangos ir produktų, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar mišinių arba kurių veikla nuo jų priklauso, tvarkymo reikalavimų pažeidimas

  1. Įrangos ir produktų, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, montavimas, techninė priežiūra, remontas, tikrinimas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuotėkio ir išmontavimas neturint reikiamos kvalifikacijos dirbti darbą su įranga, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, arba vadovauti šiam darbui

  užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

  2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai dėl to į aplinką buvo išmesta ozono sluoksnį ardančių medžiagų,

  užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  3. Ozono sluoksnį ardančioms medžiagoms ir jų mišiniams, įrangai ir produktams, kuriuose yra šių medžiagų arba kurių veikimas nuo jų priklauso, taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse,

  užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

  4. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų turinčių mišinių tiekimas rinkai vienkartinėje talpoje

  užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

  5. Teisės aktuose nustatytų reikalavimų įrangos, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, ženklinimui, duomenų apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių iš įrangos surinkimą, naudojimą įrangai papildyti, kitos nustatytos informacijos apie įrangos eksploatavimą tvarkymo ir saugojimo reikalavimų ir (arba) reikalavimo užtikrinti, kad prie įrangos būtų saugaus eksploatavimo ir priežiūros instrukcija ir (arba) kad šios instrukcijos būtų laikomasi, pažeidimas

  užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

  6. Reikalavimų nustatyta tvarka surinkti ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir jų mišinius iš įrangos, kurioje yra šių medžiagų ar jų mišinių, techninės priežiūros, remonto metu arba prieš įrangą išmontuojant ir pašalinant pažeidimas

  užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  7. Leidimas neturinčiam reikiamos kvalifikacijos asmeniui dirbti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus darbus su įranga, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

  8. Reikalavimų imtis teisės aktuose nustatytų priemonių, kad būtų išvengta ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuotėkio iš nenaudojamos įrangos, pažeidimas ir (arba) nusidėvėjusios, netinkamos naudoti ir (arba) nereikalingos įrangos išmontavimas arba tokios įrangos atliekų apdorojimas pažeidžiant ozono sluoksnį ardančių medžiagų išmetimo į aplinką prevencijos ir mažinimo reikalavimus

  užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

  9. Šio straipsnio 8 dalyje numatyta veika, kai dėl to į aplinką buvo išmesta ozono sluoksnį ardančių medžiagų,

  užtraukia baudą nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

  10. Informacijos apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių, įrangos ir produktų, kuriuose yra šių medžiagų ar jų mišinių arba kurių veikimas nuo šių medžiagų priklauso, importą, eksportą, įvežimą į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, sunaikinimą, apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių naudojimą, surinkimą iš įrangos ar produktų, recirkuliaciją, regeneraciją, apie eksploatuojamą ar disponuojamą įrangą, įrangos pirkimą, pardavimą, kitokį perleidimą kitai įmonei, ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių įrangoje keitimą kitomis medžiagomis, įrangos išmontavimą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas

  užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

  11. Reikalavimų nustatyta tvarka tikrinti dėl galimo nuotėkio įrangą, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, pažeidimas, šios įrangos, turinčios gedimų, dėl kurių ozono sluoksnį ardančios medžiagos patenka arba gali patekti į aplinką, eksploatavimas

  užtraukia baudą vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

  12. Įrangos ir produktų, kuriuose yra chlorfluorangliavandenilių, halonų, tetrachlormetano, 1,1,1-trichloretano, hidrobromfluorangliavandenilių, bromchlormetano, metilbromido ar šių medžiagų turinčių mišinių, arba įrangos ir produktų, kurių veikimas priklauso nuo šių medžiagų, importas, tiekimas rinkai, eksportas ir (arba) eksploatavimas (išskyrus šio straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dalyse nurodytus nusižengimus) pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus

  užtraukia baudą nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

  13. Įrangos ir produktų, kuriuose yra hidrochlorfluorangliavandenilių ar šių medžiagų turinčių mišinių, arba įrangos ir produktų, kurių veikimas priklauso nuo šių medžiagų, importas, tiekimas rinkai, eksportas ir (arba) eksploatavimas (išskyrus šio straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dalyse nurodytus nusižengimus) pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus

  užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

  14. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių arba įrangos ir produktų, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų, naikinimo reikalavimų pažeidimas

  užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Renaldas Baliūtis
Vilnius. Kontaktai
Advokato A. Šukevičiaus kontora
Vilnius. Kontaktai
Advokatų profesinė bendrija "JurisConsultus"
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.