Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
342-5 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2021-11-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 3425 straipsnis.  Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b, c, d punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) falsifikuotų augalų apsaugos produktų, taip pat augalų apsaugos produktų, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir neatlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, ar augalų apsaugos produktų, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties, tvarkymo reikalavimų nesilaikymas

  KEISTA:

  2021 05 13 įstatymu Nr. XIV-297 (nuo 2021 11 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-11768)

   

  1. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimo pašalinti iš rinkos Lietuvos Respublikoje neregistruotus augalų apsaugos produktus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b, c, d punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) falsifikuotus augalų apsaugos produktus ar augalų apsaugos produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir neatlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, ar augalų apsaugos produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties, ir Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais perduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti atitinkamas atliekas, nesilaikymas

  užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

  2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių penkių šimtų eurų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.