Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
343-1 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-11-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 3431 straipsnis. Veterinarinę farmaciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

  KEISTA:

  2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1091 (nuo 2022 11 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-11329)

   

  1. Veterinarinių vaistų skyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

  užtraukia baudą nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

  2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  3. Veterinarinių vaistų įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką reikalavimų pažeidimas, kai neteisėtai iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų veterinarinių vaistų vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

  užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

  4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų eurų.

  5. Veterinarinių vaistų įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką reikalavimų pažeidimas, kai neteisėtai iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų veterinarinių vaistų vertė viršija penkis, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

  užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

  6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

  7. Veterinarinių vaistų veikliųjų medžiagų, įskaitant eksportui skirtas veikliąsias medžiagas, gamyba, importas iš trečiųjų šalių ar platinimas nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių veterinarinių vaistų veikliųjų medžiagų gamintojai, importuotojai ar platintojai išbraukiami iš Veterinarinių vaistų veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų, platintojų sąrašo,

  užtraukia baudą nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

  8. Veterinarinių vaistų lygiagreti prekyba nesilaikant nustatytų šios veiklos sąlygų

  užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

  9. Antimikrobinių veterinarinių vaistų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

  užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

  10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

  11. Išlaukos reikalavimų pažeidimas

  užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

  12. Veterinarijos vaistinės veikla nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

  užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

  13. Šio straipsnio 12 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

  14. Antimikrobinių veterinarinių vaistų skyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

  užtraukia baudą nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

  15. Nereceptinių veterinarinių vaistų reklamos reikalavimų pažeidimas

  užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

  16. Vertimasis su veterinariniais vaistais susijusia veikla, kuriai reikalinga licencija, be licencijos ar kitokiu neteisėtu būdu, jeigu tai nebuvo daroma versliškai ar stambiu mastu,

  užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

  17. Teisės aktuose nustatytų veterinarinės farmacijos kvalifikuoto asmens arba veterinarinės farmacijos vadovo pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

  užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

  18. Veterinarinių vaistų gamyba, importas ar didmeninė prekyba nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

  užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

  19. Veterinarinių vaistų įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką reikalavimų pažeidimas, kai neteisėtai iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų veterinarinių vaistų vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

  20. Šio straipsnio 19 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.

  21. Receptinių veterinarinių vaistų reklamos pažeidimas

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

  22. Neregistruotų veterinarinių vaistų reklama

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

  23. Už šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti veterinarinių vaistų konfiskavimą.

  24. Už šio straipsnio 7, 18 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas veterinarinių vaistų veikliųjų medžiagų, veterinarinių vaistų konfiskavimas.

  25. Šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 19, 20 dalyse nurodytų veterinarinių vaistų vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.