Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
364 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 364 straipsnis. Teritorijų planavimą ar žemės valdos projektus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

  1. Teisės aktuose nustatytų teritorijų planavimo sąlygų ar reikalavimų žemės valdos projektui rengti išdavimo procedūrų pažeidimas ar neteisėtas atsisakymas išduoti teritorijų planavimo sąlygas ar reikalavimus žemės valdos projektui rengti

  užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

  2. Teisės aktuose nustatytų teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų derinimo procedūrų pažeidimas, sprendimo suderinti teritorijos planavimo dokumentus ir žemės valdos projektus priėmimas, kai jų sprendiniai neatitinka planavimo sąlygų ar teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar aukštesnio teritorijų planavimo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių,

  užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  KEISTA:

  2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2581 (nuo 2016 07 14)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20334)

   

  3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

  4. Teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų skelbimo ar registravimo tvarkos pažeidimas

  užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  KEISTA:

  2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2581 (nuo 2016 07 14)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20334)

   

  5. Neteisėtas atsisakymas derinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, išvados dėl teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto derinimo nepateikimas

  užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2581 (nuo 2016 07 14)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20334)

   

  6. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2581 (nuo 2016 07 14)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20334)

   

  7. Neteisėtas atsisakymas teikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto nepatvirtinimas per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus terminus

  užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2581 (nuo 2016 07 14)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20334)

   

  8. Teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto, kurių sprendiniai neatitinka teisės aktų reikalavimų ir aukštesnio teritorijų planavimo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pateikimas teritorijų planavimo organizatoriui

  užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2581 (nuo 2016 07 14)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20334)

   

  9. Teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto rengimas, vadovavimas teritorijų planavimo dokumento rengimui neturint teisės verstis šia veikla

  užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2581 (nuo 2016 07 14)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20334)

   

  10. Teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto, dėl kurių tvirtinimo pateikta neigiama išvada, teikimas tvirtinti

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2581 (nuo 2016 07 14)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20334)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Julius Jasaitis
Vilnius. Kontaktai
Kauno advokatų kontora
Kaunas. Kontaktai
Rasa Gradauskienė
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.