Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
369 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2019-05-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 369 straipsnis.  Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių priežiūros, kremavimo veiklos vykdymo ir žmogaus palaikų vežimo reikalavimų pažeidimas

  KEISTA:

  2019 01 12 įstatymu Nr. XIII-1949 (nuo 2019 05 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-00866)

   

  1. Kapinių tvarkymo taisyklių ar kitų kapinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

  užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiolikos iki šešiasdešimt eurų.

  2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

  3. Kapinių prižiūrėtojų kaupiamų duomenų tvarkymas pažeidžiant kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo reikalavimus

  užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

  4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

  5. Žmogaus palaikų vežimas transporto priemonėmis, kurios neatitinka žmonių palaikams vežti skirtoms transporto priemonėms nustatytų teisės aktų reikalavimų, kai laikytis šių reikalavimų privaloma įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

  6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų ar vairuotojams – nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

  7. Žmogaus palaikų vežimas į užsienio valstybes, kurios yra 1973 m. spalio 26 d. Strasbūre priimto Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (toliau šiame straipsnyje – susitarimas) šalys, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoto dokumento (mirusiojo kūno laissez-passer), išskyrus atvejus, kai žmogaus palaikai per Lietuvos Respublikos teritoriją vežami tranzitu turint užsienio valstybės susitarimo šalies kompetentingos institucijos išduotą dokumentą (mirusiojo kūno laissez-passer),

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

  8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

  9. Žmogaus palaikų vežimas į užsienio valstybes, kurios nėra susitarimo šalys, ar vežimas tranzitu iš jų, apie tai nustatyta tvarka neinformavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

  10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

  11. Žmogaus palaikų vežimas laidoti ar kremuoti neturint Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka išduoto medicininio mirties liudijimo

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

  12. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

  13. Kremavimo atvejų neregistravimas arba registravimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus ar teisės aktuose nustatytų privalomų saugoti su kremavimu susijusių dokumentų nesaugojimas

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

  14. Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

  15. Žmogaus palaikų vežimas kremuoti, esant aplinkybėms, dėl kurių privaloma atsisakyti vežti kremuoti žmogaus palaikus,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų ar vairuotojams – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

  16. Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ar vairuotojams – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

  17. Kremavimo veiklos vykdymas neturint šiai veiklai licencijos

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

  18. Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

  19. Žmogaus palaikų kremavimas atvejais, dėl kurių privaloma atsisakyti kremuoti žmogaus palaikus, arba kremavimo procedūros reikalavimų nesilaikymas

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

  20. Šio straipsnio 19 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

  21. Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms pažeidimas

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

  22. Šio straipsnio 21 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Linas Žukauskas
Vilnius. Kontaktai
Gediminas Bukauskas
Vilnius. Kontaktai
Andriejus Tiščenko
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.