Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
393 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 393 straipsnis. Orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimas

  KEISTA:

  1. 2017 06 01 įstatymu Nr. XIII-402 (nuo 2017 06 10)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-09786)

  2. 2018 06 27 įstatymu Nr. XIII-1311 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-10964)

  3. 2023 12 19 įstatymu Nr. XIV-2400 (nuo 2024 01 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-25338)

   

  1. Įrašų, žinant, kad jie melagingi, įrašymas orlaivio techninės priežiūros ir skrydžio dokumentuose arba reikiamų įrašų neįrašymas, Reglamente (ES) Nr. 965/2012 nurodytų privalomų dokumentų nebuvimas orlaivyje skrydžio metu

  užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki devynių šimtų eurų.

  2. Bepiločių orlaivių ir bepiločių orlaivių sistemų (toliau – UAS) naudojimo taisyklių, nustatytų 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos, pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 4, 6, 8 dalyse nurodytus pažeidimus,

  užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

  3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

  4. Skrydžių vykdymas, naudojant UAS, virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės,

  užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

  5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

  6. UAS naudotojų ir sertifikuotų UAS registracijos reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) 2019/947 14 straipsnyje, pažeidimas

  užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

  7. Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

  8. UAS naudojimo sąlygų geografinėse zonose pažeidimas

  užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

  9. Šio straipsnio 8 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

  10. Orlaivio įgulos nario skrydis be galiojančios reikiamos civilinės aviacijos specialisto licencijos, orlaivio techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimas neturint galiojančios reikiamos civilinės aviacijos specialisto licencijos, orlaivio techninės priežiūros taisyklių pažeidimas arba skrydžių saugos taisyklių pažeidimas

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

  11. Teisės aktuose oro vežėjams ir orlaivių naudotojams nustatytų reikalavimų apdrausti civilinę atsakomybę už keleiviams, bagažui, kroviniams ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, antžeminių paslaugų teikėjams ir antžeminių paslaugų savateikiams nustatytų reikalavimų apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą vykdant visų rūšių veiklą tarptautiniame oro uoste, nesilaikymas

  užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

  12. Nustatyta tvarka neįregistruoto orlaivio, orlaivio be atpažinimo ženklų arba su padirbtais atpažinimo ženklais naudojimas, galiojančio tinkamumo skraidyti pažymėjimo neturinčio orlaivio skrydžiai (išskyrus nustatyta tvarka bandomuosius skrydžius atliekančius orlaivius), orlaivio, žinant, kad jis neatitinka tinkamumo skraidyti reikalavimų, naudojimas

  užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

  13. Eksperimentinės kategorijos lėktuvų ir sraigtasparnių naudojimo skrydžiams reikalavimų pažeidimas

  užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

  14. Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 1321/2014, Reglamente (ES) 2015/340 ir Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytų civilinės aviacijos specialistų tiesioginių pareigų atlikimas, kai tai daro neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų civilinės aviacijos specialistas, arba pavojingą incidentą sukėlęs skrydžių saugos taisyklių pažeidimas

  užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

  15. Pakartotinis Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 1321/2014, Reglamente (ES) 2015/340 ir Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytų civilinės aviacijos specialistų tiesioginių pareigų atlikimas, kai tai daro neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų civilinės aviacijos specialistas,

  užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

  16. Už šio straipsnio 3, 4, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas bepiločio orlaivio ir (ar) jo nuotolinio valdymo įrangos konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 9 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti bepiločio orlaivio ir (ar) jo nuotolinio valdymo įrangos konfiskavimą.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Albertas Kručkauskas
Vilnius. Kontaktai
Aivaras Alimas
Vilniaus raj.. Kontaktai
Kauno advokatų kontora
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.