Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
401 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 401 straipsnis. Saugios laivybos jūroje reikalavimų pažeidimas

  KEISTA:

  2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

   

  1. Nepranešimas nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie laivo avariją ar incidentą

  užtraukia baudą laivų kapitonams, laivybos bendrovėms – fiziniams asmenims arba laivybos bendrovių – juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

  KEISTA:

  2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  2. Nustatytos formos pranešimo apie laivus, keliančius potencialų pavojų saugiai laivybai, asmenų ar aplinkos saugumui, nepateikimas Nacionalinėje laivų eismo stebėsenos informacinėje sistemoje, kai pateikti šį pranešimą privaloma pagal Laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemos įdiegimo taisykles,

  užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

  3. Tyrimui reikalingos informacijos apie Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės arba Lietuvos Respublikos uoste nepateikimas Lietuvos transporto saugos administracijai

  užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

  KEISTA:

  2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  4. Laivo plaukiojimas pažeidžiant laivo dokumentuose nustatytas leidžiamas plaukiojimo rajonų ribas, meteorologines ar kitas plaukiojimo sąlygas

  užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

  5. Leidimas reikiamą jūrinį laipsnį patvirtinančio dokumento neturinčiam asmeniui laive atlikti funkcijas, kurias atlikti gali tik tą jūrinį laipsnį patvirtinantį dokumentą ar įgaliojimus turintis asmuo,

  užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  6. Neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens budėjimas ar darbas laive, budėjimo perdavimas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui, patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo vengimas

  užtraukia baudą laivo įgulos nariams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  7. Ūkio subjektų, kurių veiklos priežiūra priskirta Lietuvos transporto saugos administracijai, veiklos patikrinimų tvarkos aprašo pažeidimas

  užtraukia baudą atsakingiems už atestuotą veiklą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  KEISTA:

  2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  8. Veiklos vykdymas pažeidžiant atestuotai veiklai keliamus Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo ir Įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimo taisyklių reikalavimus

  užtraukia baudą atsakingiems už atestuotą veiklą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  9. Jūrų laivų registravimo taisyklių pažeidimas

  užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  10. Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklių nuostatų dėl asmenų registravimo pažeidimas

  užtraukia baudą vežėjams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

  11. Laivo plaukiojimas pažeidžiant laivų praplaukimo taisykles Tarptautinės jūrų organizacijos nustatytuose rajonuose, laivo įplaukimas į plaukioti uždraustus rajonus, laivo plaukiojimas pažeidžiant tarptautines taisykles, padedančias išvengti laivų susidūrimų jūroje,

  užtraukia baudą laivų kapitonams arba kitiems įgulos nariams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

  12. Nepranešimas Lietuvos transporto saugos administracijai apie įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės uoste dėl tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimų

  užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  KEISTA:

  2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  13. Teisę laive eiti tam tikras pareigas ar atlikti funkcijas suteikiančių jūrinio laipsnio dokumentų įgijimas apgaulės būdu

  užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  14. Laivo pakrovimas nesilaikant laivo krovos žymės liudijime nustatytų krovos normų laivui atplaukus į uostą ar ruošiantis išplaukti iš uosto

  užtraukia baudą laivų kapitonams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  15. Pavojų žmonių sveikatai kėlęs įgulos gyvenimo ir darbo sąlygų standartų pažeidimas su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančiame laive, kuris dėl to buvo sulaikytas užsienio valstybės ar Lietuvos Respublikos uoste,

  užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų ir laivų kapitonams – nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

  16. Laivo išplaukimas į jūrą nesilaikant Jūrinio laipsnio diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo taisyklėse ar laivo įgulos minimumo liudijime nustatytų reikalavimų

  užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų ir laivų kapitonams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  17. Laivo avariją lėmęs saugios laivybos reikalavimų pažeidimas

  užtraukia baudą laivų kapitonams arba kitiems įgulos nariams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  18. Laivo plaukiojimas ar kita veikla su kitos valstybės vėliava jo neišregistravus iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, išskyrus laikiną laivo vėliavos pakeitimą laivo nuomos be įgulos sutarties atveju,

  užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  19. Teisę laive dirbti tam tikrą darbą ar eiti tam tikras pareigas suteikiančio jūrinio laipsnio diplomo ar kvalifikacijos liudijimo neturinčio jūrininko priėmimas į darbą

  užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

  20. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo plaukiojimas ar kita veikla su Lietuvos valstybės vėliava neturint leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava

  užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

  21. Neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens vadovavimas laivui arba perdavimas vesti laivą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui, taip pat patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo vengimas

  užtraukia baudą laivų kapitonams arba kitiems įgulos nariams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

  22. Laivo eksploatavimas be privalomų laivo dokumentų arba su negaliojančiais laivo dokumentais

  užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir laivų kapitonams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  23. Laivo įgulos sudarymo reikalavimų pažeidimas

  užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir laivų kapitonams – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

  24. Teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl laivo avarijos ar incidento tyrimo metu gautos informacijos konfidencialumo užtikrinimo pažeidimas

  užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

  KEISTA:

  1. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  2. 2021 12 16 įstatymu Nr. XIV-785 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-27362)

   

  25. Trukdymas laivo kapitonui atlikti pavestas su saugia laivyba ar jūros aplinkos apsauga nuo taršos susijusias pareigas ar laivo kapitono sprendimų šiais klausimais varžymas

  užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  26. Su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančio laivo padarytas tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimas, kuris kėlė pavojų žmonių gyvybei jūroje arba aplinkai ir dėl kurio laivas buvo sulaikytas užsienio valstybės ar Lietuvos Respublikos uoste,

  užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų ir laivų kapitonams, laivo įgulos nariams – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  27. NETEKO GALIOS:

  2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokatų kontora TGS Baltic
Vilnius. Kontaktai
Advokatų profesinė bendrija "JurisConsultus"
Kaunas. Kontaktai
Advokatės S. E. Šalūgaitės kontora
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.