Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
437 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 437 straipsnis. Pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelio keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimas

  1. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelio keliais, kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius,

  užtraukia įspėjimą arba baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo dešimt iki trisdešimt eurų.

  2. Pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelio keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikiama kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius,

  užtraukia įspėjimą arba baudą geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dešimt iki trisdešimt eurų.

  3. Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius geležinkelio keliais vežančią transporto priemonę

  užtraukia baudą pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba krovėjams nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

  4. Pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelio keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai nėra rašytinėse instrukcijose nurodytos įrangos, arba kai pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė netinkamai paženklinta, arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų,

  užtraukia baudą geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

  5. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelio keliais, kai yra pasibaigę taros arba nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai uždaryta, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė netinkamai paženklinta, arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų,

  užtraukia baudą krovinius pateikusių vežti įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

  6. Pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo saugai arba kai viršijamas didžiausias vienai transporto priemonei leidžiamas vežti pavojingųjų krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu,

  užtraukia baudą geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

  7. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelio keliais, kai pavojingųjų krovinių pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neatitinka reikalavimų,

  užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

  8. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelio keliais, vežimas arba pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija (krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, kai taikoma, pakavimo grupė, klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės, arba nesilaikant pavojingųjų krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų

  užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) arba pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, arba krovėjams, arba geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

  9. Draudžiamų vežti geležinkelio keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas arba vežimas

  užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) arba geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba krovėjams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

  10. Geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovai, kiti atsakingi asmenys neatsako už šio straipsnio 2, 4, 6, 8, 9 dalyse numatytus pažeidimus, o pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovai, kiti atsakingi asmenys, krovėjai – už 3, 8, 9 dalyse numatytus pažeidimus, kurie padaryti dėl kitų asmenų pateiktuose transporto dokumentuose nurodytos neteisingos informacijos.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokatės R. Katilovskienės kontora
Druskininkai. Kontaktai
Simonas Slapšinskas
Vilnius. Kontaktai
Justas Gedeikis
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.