Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
454 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-08-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 454 straipsnis. Vairuotojo kortelių ir kelių transporto priemonėse sumontuotų tachografų naudojimo pažeidimai

  KEISTA:

  1. 2019 09 26 įstatymu Nr. XIII-2445 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-16284)

  2. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1358 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15492)

   

  1. Netinkamų registracijos lapų naudojimas arba vairuotojo kortelės įdėjimas į kitai kortelei skirtą angą (kai dirbama su porininku)

  užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų.

  2. Daugiau kaip vienos vairuotojo kortelės turėjimas ir (ar) naudojimas

  užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

  3. Netinkamas analoginių tachografų perjungimo mechanizmų naudojimas arba privalomų duomenų nefiksavimas ar ne visų privalomų duomenų fiksavimas rankiniu būdu, kai tachografas netinkamas naudoti (nefiksuoja duomenų),

  užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

  4. Netinkamas tachografo registracijos lapų ar vairuotojo kortelių naudojimas arba suteptų ar apgadintų tachografo registracijos lapų naudojimas ar vairuotojo kortelių naudojimas, kai juose esantys duomenys yra neįskaitomi,

  užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

  5. Privalomų pateikti vairuotojų veiklos duomenų ar vairuotojo kortelių nepateikimas

  užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

  6. Valstybių simbolių nebuvimas pradedant ar baigiant dienos darbą arba kertant valstybių sienas

  užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

  7. Kelių transporto priemonėse įrengtų ir (ar) naudojamų tachografų, nepatikrintų tachografų dirbtuvėse (neatlikus metrologinės patikros), naudojimas arba netinkamai veikiančių (turinčių gedimų) arba remontuotų ne tachografų dirbtuvėse tachografų naudojimas, arba netinkamų tachografų naudojamas

  užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

  8. Tinkamo tipo tachografų neįrengimas kelių transporto priemonėse arba nenaudojimas

  užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

  9. Vairavimas nenaudojant vairuotojo kortelės arba naudojant suklastotą, kitam asmeniui išduotą ar apgaulės būdu gautą vairuotojo kortelę

  užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

  10. Vairuotojo kortelių turėtojų pareigų nevykdymas, kai dėl to buvo padaryti šio straipsnio 9 dalyje numatyti pažeidimai,

  užtraukia baudą vairuotojo kortelės turėtojui nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  11. Kelių transporto priemonėse įrengtų ir (ar) naudojamų tachografų, kurie pritaikyti tachografo fiksuojamiems ir saugomiems duomenims pakeisti (klastoti), naudojimas arba kelių transporto priemonėse įrengtos ir (ar) naudojamos įrangos, turinčios įtakos tinkamam tachografų veikimui ir (ar) galinčios pakeisti (klastoti) ar slėpti tachografų fiksuojamus ir saugomus duomenis, naudojimas, taip pat tachografo registracijos lapuose, tachografuose ir (ar) vairuotojo kortelėje esančių duomenų pakeitimas (klastojimas), tikrovės neatitinkančių duomenų įrašymas į registracijos lapus ar blankus, naudojamus vairuotojų veiklos duomenims patvirtinti,

  užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Vladislavas Latušinskij
Vilnius. Kontaktai
Rolando Vaitekūno advokatų kontora LEX Nobis
Panevėžys. Kontaktai
Stasys Karvelis
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.