Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
47-1 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2020-05-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 471 straipsnis. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų pažeidimas

  KEISTA:

  2019 10 10 įstatymu Nr. XIII-2476 (nuo 2020 05 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-16487)

   

  1. Registro duomenų nepateikimas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro tvarkytojui Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatuose nustatyta tvarka

  užtraukia įspėjimą arba baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims, potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams, akredituotųjų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

  2. Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimas neturint reikiamos kvalifikacijos arba specialiųjų žinių ir įgūdžių, arba reikiamos įrangos, prietaisų ir priemonių

  užtraukia įspėjimą arba baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims, atliekantiems nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, vadovams, fiziniams asmenims, su kuriais sudarytos sutartys dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimo, arba juridinių asmenų, su kuriais sudarytos sutartys dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimo, vadovams nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

  3. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre neužregistruotų potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas

  užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

  4. Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas neatlikus techninės būklės tikrinimo gamintojo ar potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais

  užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

  5. Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas nustačius jų veiklos sutrikimų, kurie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai ar dėl kurių gali įvykti potencialiai pavojingo įrenginio avarija,

  užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

  6. Akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išvadoje, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra netinkamas naudoti ir nesaugus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, nurodytų neatitikčių nepašalinimas potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų nustatytais terminais

  užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

  7. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

  8. Šio straipsnio 3, 4, 5, 6 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.