Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
579 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 579 straipsnis. Nukentėjusiojo teisės ir pareigos

  1. Nukentėjusysis turi šias teises:

  1) susipažinti su bylos medžiaga;

  2) dalyvauti nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka ir duoti parodymus;

  3) pateikti elektroninių ryšių priemonėmis, pašto siunta arba tiesiogiai administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui, teismui ar kitai administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai paaiškinimus nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka;

  KEISTA:

  2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-419 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14576)

   

  4) pateikti bylai reikšmingus dokumentus ir daiktus;

  5) pareikšti prašymus ir nušalinimus;

  6) naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo pagalba;

  7) kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos;

  8) atsisakyti duoti parodymus prieš savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius;

  9) nustatyta tvarka skųsti priimtus procesinius sprendimus.

  2. Nukentėjusysis privalo:

  1) laikytis nustatytos teisenos tvarkos ir nepiktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis;

  2) šaukiamas atvykti pas administracinį nusižengimą tiriantį pareigūną, į teismą ar į administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją arba dalyvauti administracinio nusižengimo teisenoje naudodamasis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip).

  KEISTA:

  2023 05 11 įstatymu Nr. XIV-1947 (nuo 2024 01 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-09688)

   

  3. Už melagingų parodymų davimą teisme nukentėjusysis atsako pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) 235 straipsnį. Už melagingų parodymų davimą administracinio nusižengimo tyrimo ir administracinio nusižengimo nagrinėjimo ne teismo tvarka metu nukentėjusysis atsako pagal šio kodekso 224 straipsnio 2 dalį.

  4. Asmuo, kuris pranešė apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą ir nurodė, kad šia veika jam padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, ir kurį administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas atsisakė pripažinti nukentėjusiuoju toje administracinio nusižengimo byloje, turi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas teises ir pareigas.

  KEISTA:

  2021 12 16 įstatymu Nr. XIV-785 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-27362)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokatų profesinė bendrija „Auctoritas“
Klaipėda. Kontaktai
Dr. Gytis Kuncevičius
Vilnius. Kontaktai
Sigrida Eglė Šalūgaitė
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.