Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
581 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 581 straipsnis. Liudytojas

  1. Administracinio nusižengimo byloje liudytoju gali būti šaukiamas bet kuris asmuo, kuriam gali būti žinomos kokios nors šioje byloje nustatytinos aplinkybės.

  2. Teismo, institucijos, kurios pareigūnas tiria administracinį nusižengimą arba nagrinėja administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, šaukimu liudytojas privalo atvykti nurodytu laiku arba dalyvauti administracinio nusižengimo teisenoje naudodamasis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip), duoti teisingus parodymus, pranešti visa, kas jam žinoma byloje, ir atsakyti į jam duodamus klausimus.

  KEISTA:

  2023 05 11 įstatymu Nr. XIV-1947 (nuo 2024 01 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-09688)

   

  3. Be svarbios priežasties neatvykęs duoti parodymų, atsisakantis ar kitaip vengiantis duoti parodymus liudytojas traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal šio kodekso 224 straipsnio 2 dalį. Jei liudytojas be svarbios priežasties neatvyksta į teismą, teismas gali priimti nutartį jį atvesdinti į posėdį.

  4. Už melagingų parodymų davimą teisme liudytojas atsako pagal Baudžiamojo kodekso 235 straipsnį. Už melagingų parodymų davimą administracinio nusižengimo tyrimo ir administracinio nusižengimo nagrinėjimo ne teismo tvarka metu liudytojas atsako pagal šio kodekso 224 straipsnio 2 dalį.

  5. Asmenys, kurių konfidencialumas turi būti užtikrinamas Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, liudyti paprastai nešaukiami. Kai tokio asmens parodymai turi esminę reikšmę bylai teisingai išnagrinėti ir jam nedalyvaujant nėra kitų galimybių nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes, teismas motyvuota nutartimi arba administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) motyvuotu nutarimu gali nuspręsti asmenį, kurio konfidencialumas turi būti užtikrintas, šaukti liudytoju. Teismas arba administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) gali pavesti policijai taip organizuoti šioje dalyje numatyto liudytojo atvykimą į teismą, kad būtų užtikrintas jo konfidencialumas. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) privalo imtis priemonių, kad asmens, kurio konfidencialumas turi būti užtikrintas, tapatybė nebūtų atskleista proceso dalyviams ar kitiems asmenims. Šio liudytojo asmens duomenys surašomi atskirame procesinio dokumento priede, kuris laikomas voke ir saugomas atskirai nuo bylos medžiagos. Liudytojas gali būti apklausiamas garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis sudarius akustines ir vizualines kliūtis nustatyti jo asmens tapatybę. Šiuo atveju liudytojo parodymai fiksuojami garso ar vaizdo įrašu sudarius akustines ir vizualines kliūtis nustatyti jo tapatybę arba įrašomi apklausos protokole.

  KEISTA:

  2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1843 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21872)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Mindaugas Kepenis
Klaipėda. Kontaktai
Vilniaus antrinės teisinės pagalbos advokatų kontora
Vilnius. Kontaktai
Advokato Arūno Abraičio kontora
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.