Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
582 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 582 straipsnis. Aplinkybės, kai asmenys negali būti apklausiami kaip liudytojai

  1. Liudytojo parodymų negali duoti:

  1) asmenys, kurie pagal sveikatos priežiūros įstaigos pažymą arba teismo psichiatro ar teismo mediko išvadą dėl fizinių ar psichinių trūkumų nesugeba teisingai suvokti turinčių reikšmės bylai aplinkybių arba duoti apie jas teisingų parodymų;

  2) atstovai civilinėje, administracinėje ar administracinio nusižengimo byloje ar gynėjai baudžiamojoje byloje – apie aplinkybes, kurias jie sužinojo kaip atstovai ar gynėjai, o advokatai – ir apie aplinkybes, kurias sužinojo atlikdami kitas profesines pareigas;

  3) dvasininkai – apie aplinkybes, kurias jie sužinojo tikinčiojo išpažinties ar kitų religinių apeigų ar patarnavimų metu;

  4) medikai – apie aplinkybes, sudarančias jų profesinę paslaptį;

  5) viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo savininkai, žurnalistai – dėl to, kas pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą sudaro informacijos šaltinio paslaptį, išskyrus atvejus, kai šie asmenys patys sutinka duoti parodymus arba kai teismas priėmė sprendimą, kad būtina atskleisti informacijos šaltinio paslaptį dėl gyvybiškai svarbių ar kitų ypač reikšmingų visuomenės interesų, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų apgintos asmenų konstitucinės teisės ir laisvės ir kad būtų vykdomas teisingumas, ir kai kitomis priemonėmis atskleisti informacijos šaltinį nėra galimybių arba jos jau yra išnaudotos.

  2. Asmuo gali atsisakyti duoti parodymus prieš savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Jūratė Galdikienė
Kontaktai
Advokato D. Ališausko kontora
Vilnius. Kontaktai
Agnė Varnelienė
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.