Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
585 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 585 straipsnis. Įgaliotas atstovas

  1. Įgaliotu atstovu tiriant administracinį nusižengimą ir nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą gali būti advokatas, advokato pavedimu – advokato padėjėjas, taip pat aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą turintis asmuo tais atvejais, kai jis atstovauja savo artimiesiems giminaičiams (tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams ir vaikaičiams) ar sutuoktiniui (sugyventiniui).

  2. Įgaliotas atstovas turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, dalyvauti nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka, pareikšti prašymus, pateikti elektroninių ryšių priemonėmis, pašto siunta arba tiesiogiai administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui, teismui ar kitai administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai paaiškinimus nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka, nustatyta tvarka skųsti priimtus procesinius sprendimus.

  KEISTA:

  2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-419 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14576)

   

  3. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta teisinių paslaugų sutartimi ar sutarties išrašu. Tuo atveju, kai yra teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokato įgaliojimai patvirtinami Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nurodytais dokumentais. Kito įgalioto atstovo įgaliojimai patvirtinami notaro patvirtintu įgaliojimu arba pavedimo sutartimi. Įgalioto atstovo įgaliojimai gali būti patvirtinti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ar nukentėjusiojo pareiškimu bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu pateikus aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytą ryšį patvirtinantį dokumentą.

  KEISTA:

  2021 06 15 įstatymu Nr. XIV-391 (nuo 2021 06 18)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-13829)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokatės S. Kupčiūnienės kontora
Kaunas. Kontaktai
Raimundas Jurka
Vilnius. Kontaktai
Advokato E. Bakanausko kontora „Solidus Lex“
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.