Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
589 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2025-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2023-09-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai

  KEISTA:

  1. 2016 03 17 įstatymu Nr. XII-2254 (nuo 2016 03 26)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-06343)

  2. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1862 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21888)

   

  KEISTA (punktų numeracija):

  2018 06 26 įstatymu Nr. XIII-1293 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-10600)

   

  Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo, išskyrus šio kodekso 611 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, šių institucijų pareigūnai:

  1) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  2) Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  3) Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos – dėl šio kodekso 81, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  4) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Vyriausioji rinkimų komisija) pirmininkas ir šios komisijos nariai ar Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įgalioti valstybės tarnautojai – dėl šio kodekso 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2019 11 28 įstatymu Nr. XIII-2567 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-19879)

   

  5) Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas šios komisijos narys – dėl šio kodekso 224 straipsnio 2 dalyje, 544, 545 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2019 11 28 įstatymu Nr. XIII-2567 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-19879)

   

  6) prokurorai – dėl šio kodekso 505, 507 ir 5551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1843 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21872)

   

  7) Lietuvos banko – dėl šio kodekso 196 straipsnio 2 dalyje, 198, 221, 222, 224, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-569 (nuo 2017 07 13)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-12069)

  2. 2018 04 26 įstatymu Nr. XIII-1129 (nuo 2018 06 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-07481)

  3. 2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1253 (nuo 2018 06 15)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-09921)

  4. 2023 03 30 įstatymu Nr. XIV-1867 (nuo 2023 04 15)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-06474)

   

  8) Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 5, 6 dalyse, 122 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti dėl autorių teisių ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), 124 straipsnyje, 146, 2261, 477, 505, 507 straipsniuose, 515 straipsnio 1, 2 dalyse, 548 straipsnio 3, 4 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 07 04 įstatymu Nr. XIII-610 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-12431)

  2. 2023 03 30 įstatymu Nr. XIV-1867 (nuo 2023 04 15)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-06474)

  3. 2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2026 (nuo 2023 07 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-11218)

   

  9) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos – dėl šio kodekso 199, 224, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2019 03 21 įstatymu Nr. XIII-2014 (nuo 2019 05 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-05347)

   

  10) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  11) Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės – dėl šio kodekso 186, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2020 12 23 įstatymu Nr. XIV-137 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-00258)

   

  12) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento – dėl šio kodekso 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508, 509, 553, 554, 555 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

   

  13) Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  14) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos – dėl šio kodekso 1882 straipsnyje, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2019 02 14 įstatymu Nr. XIII-1969 (nuo 2019 07 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-03167)

  2. 2020 06 30 įstatymu Nr. XIII-3230 (nuo 2021 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15864)

  3. 2021 12 16 įstatymu Nr. XIV-785 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-27362)

   

  15) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariai ar jos įgalioti tarnautojai – dėl šio kodekso 126 straipsnyje, 224 straipsnio 2 dalyje, 505, 507, 533 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  16) žurnalistų etikos inspektorius – dėl šio kodekso 79 straipsnio 1, 2 dalyse, 2261, 505, 507 straipsniuose, 548 straipsnio 1, 2 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2017 07 04 įstatymu Nr. XIII-610 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-12431)

   

  17) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 185, 195 straipsniuose, 196 straipsnio 1 dalyje, 205 straipsnio 7 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-691 (nuo 2022 05 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-25118)

   

  18) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 135, 136 straipsniuose, 496 straipsnio 2 dalyje, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2017 12 12 įstatymu Nr. XIII-886 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21499)

   

  19) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 359, 360, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  20) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 681 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

   

  21) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos – dėl šio kodekso 80, 981, 2261, 505, 507, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 07 04 įstatymu Nr. XIII-610 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-12431)

  2. 2018 10 18 įstatymu Nr. XIII-1546 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-16602)

  3. 2023 05 11 įstatymu Nr. XIV-1947 (nuo 2023 06 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-09688)

   

  22) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2019 03 14 įstatymu Nr. XIII-1994 (nuo 2019 03 22)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-04395)

   

  INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2019 03 04 įstatymu Nr. XIII-1994 (TAR, 2019, Nr. 2019-04395) nustatyta, kad iki 2018 m. gruodžio 31 d. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos pradėtą ir nebaigtą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505, 507 ir 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų tyrimą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą baigia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

   

  23) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 121, 178, 181, 256, 312, 313, 335, 336, 348, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2019 06 06 įstatymu Nr. XIII-2167 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-09939)

  2. 2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-412 (nuo 2021 11 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15166)

   

  24) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 3, 4 dalyse, 791, 147 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 476, 4761 straipsniuose, 496 straipsnio 3 dalyje, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 09 19 įstatymu Nr. XIII-637 (nuo 2017 09 27)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-15113)

  2. 2017 12 19 įstatymu Nr. XIII-922 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21594)

  3. 2021 11 11 įstatymu Nr. XIV-636 (nuo 2021 12 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-24231)

   

  25) Valstybės duomenų agentūros – dėl šio kodekso 221, 222, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2022 09 29 įstatymu Nr. XIV-1436 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-20331)

   

  26) Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir valstybės archyvų – dėl šio kodekso 116, 117, 118, 504, 505, 507, 522 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2022 12 23 įstatymu Nr. XIV-1773 (nuo 2023 01 02)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-27651)

   

  27) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento – dėl šio kodekso 65, 70, 127, 132, 137, 138, 145, 152, 168, 170 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507, 5101 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2018 05 17 įstatymu Nr. XIII-1162 (nuo 2018 11 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-08534)

   

  28) Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 242, 245, 320, 322, 359, 360, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  29) Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos – dėl šio kodekso 83 straipsnyje, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 12 19 įstatymu Nr. XIII-922 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21594)

  2. 2018 06 30 įstatymu Nr. XIII-1427 (nuo 2018 07 12)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-11734)

  3. 2018 06 30 įstatymu Nr. XIII-1427 (nuo 2018 07 16)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-11734)

   

  30) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 51, 69, 70, 78 straipsniuose, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 139 straipsnyje, 144 straipsnio 4, 5 dalyse, 145, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 181 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 2471 straipsnio 1, 2 dalyse, 256 straipsnyje, 291 straipsnio 5 dalyje, 299 straipsnio 2, 3, 4 dalyse, 3041 straipsnyje, 3042 straipsnio 2 dalyje, 312, 343 straipsniuose, 3431 straipsnio 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 dalyse, 344, 345, 346, 347, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 06 29 įstatymu Nr. XII-2533 (nuo 2016 07 16)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20655)

  2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-551 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-11948)

  3. 2019 06 06 įstatymu Nr. XIII-2167 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-09939)

  4. 2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

  5. 2022 07 19 įstatymu Nr. XIV-1399 (nuo 2022 07 26)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-16125)

  6. 2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1091 (nuo 2022 11 01 – remiantis

  2022 10 10 įstatymu Nr. XIV-1449 (TAR, 2022, Nr. 2022-21164))

  (TAR, 2022, Nr. 2022-11329)

   

  31) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 92 straipsnio 1 dalyje, 110, 112, 114 straipsniuose, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 235, 236, 2361, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 2431, 244, 246, 247 straipsniuose, 2471 straipsnio 3, 4 dalyse, 248, 2481, 249, 250, 251, 2511, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 2701 straipsniuose, 271 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6 dalyse, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 straipsniuose, 294 straipsnio 2 dalyje, 295 straipsnio 1, 2 dalyse, 296 straipsnio 2 dalyje, 299 straipsnio 3 dalyje, 303, 304, 3041, 3042, 305, 307, 308, 3081, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318 straipsniuose, 346 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 51, 52, 16, 17, 18, 19 dalyse, 364 straipsnyje, 369 straipsnio 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dalyse, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 491, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 06 29 įstatymu Nr. XII-2533 (nuo 2016 07 16)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20655)

  2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-551 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-11948)

  3. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  4. 2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-973 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21758)

  5. 2018 04 19 įstatymu Nr. XIII-1110 (nuo 2018 04 28)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-06748)

  6. 2019 01 12 įstatymu Nr. XIII-1949 (nuo 2019 05 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-00866)

  7. 2019 10 10 įstatymu Nr. XIII-2468 (nuo 2019 11 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-17213)

  8. 2020 01 28 įstatymu Nr. XIII-2800 (nuo 2020 02 08)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-02852)

  9. 2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3186 (nuo 2020 07 11)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15508)

  10. 2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3197 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15390)

  11. 2022 01 11 įstatymu Nr. XIV-897 (nuo 2022 05 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-00754)

  12. 2022 07 19 įstatymu Nr. XIV-1399 (nuo 2022 07 26)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-16125)

  13. 2022 10 10 įstatymu Nr. XIV-1446 (nuo 2022 11 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-21162)

  14. 2021 11 04 įstatymu Nr. XIV-598 (nuo 2023 01 01 – remiantis

  2022 10 10 įstatymu Nr. XIV-1448 (TAR, 2022, Nr. 2022-21204))

  (TAR, 2021, Nr. 2021-23519)

  15. 2022 12 22 įstatymu Nr. XIV-1753 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-27305)

   

  32) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 95, 99, 127, 143, 150, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 173, 174, 176, 185, 186, 187, 1871, 188, 193, 198, 205 straipsniuose, 207 straipsnio 1, 2 dalyse, 2071 straipsnyje, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224 straipsniuose, 3422 straipsnio 1, 2 dalyse, 3423 straipsnio 1, 2 dalyse, 3424 straipsnio 1, 2 dalyse, 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

  2. 2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

  3. 2021 05 13 įstatymu Nr. XIV-297 (nuo 2021 11 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-11768)

  4. 2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1083 (nuo 2022 05 28)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-11320)

  5. 2022 07 19 įstatymu Nr. XIV-1400 (nuo 2022 11 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-16126)

  6. 2022 12 23 įstatymu Nr. XIV-1773 (nuo 2023 01 02)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-27651)

  7. 2023 04 27 įstatymu Nr. XIV-1926 (nuo 2023 06 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-08476)

   

  33) Informacinės visuomenės plėtros komiteto – dėl šio kodekso 478, 505, 507, 552 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2018 06 28 įstatymu Nr. XIII-1366 (nuo 2018 09 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-11186)

  2. 2019 03 14 įstatymu Nr. XIII-1994 (nuo 2019 03 22)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-04395)

   

  331) Lietuvos kalėjimų tarnybos – dėl šio kodekso 71, 76, 77, 108, 109, 115, 137, 226, 481, 485, 490, 492 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

  2. 2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

  3. 2021 12 16 įstatymu Nr. XIV-785 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-27362)

  4. 2022 06 28 įstatymu Nr. XIV-1203 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15566)

   

  34) Karo policijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 71, 108 straipsniuose, 385 straipsnio 4, 5 dalyse, 393 straipsnio 2, 3, 8, 9 dalyse, 416, 417, 420, 422, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 431, 481, 5052 straipsniuose, 506 straipsnio 3, 4, 41 dalyse, 508 straipsnyje, 526 straipsnio 3 dalyje, 5261, 556, 557, 5571, 562 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2018 06 27 įstatymu Nr. XIII-1311 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-10964)

  2. 2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

  3. 2020 06 30 įstatymu Nr. XIII-3230 (nuo 2021 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15864)

  4. 2020 11 10 įstatymu Nr. XIII-3442 (nuo 2021 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24621)

  5. 2022 10 10 įstatymu Nr. XIV-1446 (nuo 2022 11 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-21162)

  6. 2022 12 08 įstatymu Nr. XIV-1641 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-26582)

   

  35) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 92 straipsnio 1 dalyje, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 177, 198, 224, 256, 314, 3141, 351, 352, 353, 354, 355, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-569 (nuo 2017 07 13)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-12069)

  2. 2019 06 06 įstatymu Nr. XIII-2167 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-09939)

  3. 2021 11 04 įstatymu Nr. XIV-609 (nuo 2021 11 13)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-23531)

   

  INFOLEX PASTABA: 2021 11 04 įstatymu Nr. XIV-609 (TAR, 2021, Nr. 2021-23531) nustatyta, kad įstatymo Nr. XIV-609 nuostatos taikomos nuo tos dienos, kurią Europos Komisija pagal 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/880 dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo 16 straipsnį paskelbia apie elektroninės sistemos veiklos pradžią.

   

  36) NETEKO GALIOS:

  2020 06 23 įstatymu Nr. XIII-3092 (nuo 2020 09 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-13970)

   

  37) Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgalioti valstybės tarnautojai – dėl šio kodekso 253, 263 straipsniuose, 265 straipsnio 5 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2019 06 06 įstatymu Nr. XIII-2167 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-09939)

  2. 2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3186 (nuo 2020 07 11)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15508)

  3. 2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3197 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15390)

   

  INFOLEX PASTABA: 2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3197 (TAR, 2020, Nr. 2020-15390) nustatyta, kad iki įstatymo Nr. XIII-3197 įsigaliojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų pradėtą ir nebaigtą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 239, 256, 262 ir 311 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų tyrimą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą baigia aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.

   

  38) Lietuvos metrologijos inspekcijos – dėl šio kodekso 140, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  381) Lietuvos probacijos tarnybos – dėl šio kodekso 71, 137, 481, 484 ir 485 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-882 (nuo 2022 07 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-00173)

   

  39) NETEKO GALIOS:

  2019 12 05 įstatymu Nr. XIII-2624 (nuo 2020 07 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20653)

   

  40) Lietuvos Respublikos muitinės – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 49 straipsnio 5 dalyje, 63 straipsnio 6 dalyje, 64 straipsnyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 66 straipsnio 5 dalyje, 69, 121, 122, 125 straipsniuose, 140 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 1411, 143, 173, 174, 176, 187, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 2172, 218, 219, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 1 dalyje, 245 straipsnyje, 251 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse, 284 straipsnio 5, 6 dalyse, 285 straipsnio 1 dalyje, 303 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 3042 straipsnio 2 dalyje, 308 straipsnio 6 dalyje, 3081 straipsnio 2, 3, 5, 7, 8 dalyse, 309 straipsnio 6, 9 dalyse, 310 straipsnio 12, 13 dalyse, 312 straipsnio 1, 3, 4 dalyse, 341 straipsnyje, 342 straipsnio 7, 8 dalyse, 3431 straipsnio 3, 4, 5, 6, 19, 20 dalyse, 408, 412 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 436, 437 straipsniuose, 450 straipsnio 1, 2, 17, 18 dalyse, 459 straipsnio 4, 5, 6, 9, 10 dalyse, 463, 464, 475, 504, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508, 5101, 515, 5261 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 05 19 įstatymu Nr. XII-2365 (nuo 2016 05 28)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-14163)

  2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-551 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-11948)

  3. 2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-973 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21758)

  4. 2018 04 19 įstatymu Nr. XIII-1110 (nuo 2018 04 28)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-06748)

  5. 2017 10 19 įstatymu Nr. XIII-694 (nuo 2018 05 20 – remiantis

  2018 05 08 įstatymu Nr. XIII-1137(TAR, 2018, Nr. 2018-07752))

  (TAR, 2017, Nr. 2017-16997)

  6. 2018 04 26 įstatymu Nr. XIII-1129 (nuo 2018 06 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-07481)

  7. 2018 05 17 įstatymu Nr. XIII-1162 (nuo 2018 11 01 – remiantis

  2018 10 18 įstatymu Nr. XIII-1542 (TAR, 2018, Nr. 2018-16600))

  (TAR, 2018, Nr. 2018-08534)

  8. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1835 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21857)

  9. 2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

  10.2020 06 30 įstatymu Nr. XIII-3220 (nuo 2021 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15757)

  11. 2021 05 13 įstatymu Nr. XIV-297 (nuo 2021 11 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-11768)

  12. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1358 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15492)

  13. 2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1091 (nuo 2022 11 01 – remiantis

  2022 10 10 įstatymu Nr. XIV-1449 (TAR, 2022, Nr. 2022-21164))

  (TAR, 2022, Nr. 2022-11329)

  14. 2022 10 10 įstatymu Nr. XIV-1446 (nuo 2022 11 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-21162)

  15. 2022 12 08 įstatymu Nr. XIV-1641 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-26582)

  16. 2022 12 23 įstatymu Nr. XIV-1773 (nuo 2023 01 02)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-27651)

  17. 2022 12 13 įstatymu Nr. XIV-1660 (nuo 2023 05 01 – remiantis

  2023 03 30 įstatymu Nr. XIV-1862 (TAR, 2023, Nr. 2023-06469))

  (TAR, 2022, Nr. 2022-26364)

   

  41) NETEKO GALIOS:

  2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  42) Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 134, 198, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-569 (nuo 2017 07 13)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-12069)

   

  43) valstybinių miškų apsaugos pareigūnai – dėl šio kodekso 110, 112 straipsniuose, 247 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalyse, 256 straipsnio 1 dalyje, 261, 270, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 282, 283 straipsniuose, kai pažeidimai padaryti miškų urėdijos patikėjimo teise valdomuose valstybiniuose miškuose, 290 straipsnyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-973 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21758)

  3. 2019 12 10 įstatymu Nr. XIII-2636 (nuo 2019 12 20)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20658)

  4. 2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3197 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15390)

  5. 2022 12 23 įstatymu Nr. XIV-1773 (nuo 2023 01 02)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-27651)

   

  44) Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 516, 517, 5174 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2020 06 30 įstatymu Nr. XIII-3230 (nuo 2021 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15864)

   

  45) Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 110, 112, 113, 1131, 257, 258, 261 straipsniuose, 276 straipsnio 3, 4 dalyse, 333, 334, 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-973 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21758)

  2. 2022 07 19 įstatymu Nr. XIV-1398 (nuo 2023 01 04)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-16124)

  3. 2023 04 27 įstatymu Nr. XIV-1926 (nuo 2023 06 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-08476)

   

  46) Nacionalinio kibernetinio saugumo centro – dėl šio kodekso 479 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 480, 4801, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 12 19 įstatymu Nr. XIII-922 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21594)

  2. 2018 06 30 įstatymu Nr. XIII-1427 (nuo 2018 07 12)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-11734)

  3. 2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-414 (nuo 2021 06 28)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14162)

   

  47) Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 60 straipsnio 1, 2 dalyse, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  48) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 50, 52, 53 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 369 straipsnio 7, 8, 9, 10 dalyse, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2018 05 31 įstatymu Nr. XIII-1212 (nuo 2018 06 12)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-09724)

  2. 2019 01 12 įstatymu Nr. XIII-1949 (nuo 2019 05 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-00866)

   

  49) policijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 1311, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 2091, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 2341, 2342 straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 282, 290, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6, 11, 12, 15, 16 dalyse, 373 straipsnio 2 dalyje, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 4221, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450 straipsnio 1, 2, 17, 18 dalyse, 451, 452, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474, 4741 straipsniuose, 479 straipsnio 3, 4 dalyse, 480 straipsnio 1 dalyje, 481, 482, 483, 484, 4841, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 4941, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 41, 5, 6 dalyse, 507, 5071, 508, 5101, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524 straipsniuose, 526 straipsnio 3 dalyje, 5261, 527, 528, 530, 534, 535, 538, 540, 546, 553, 5551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 05 25 įstatymu Nr. XIII-383 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-09474)

  3. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-731 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18854)

  4. 2017 12 19 įstatymu Nr. XIII-922 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21594)

  5. 2018 06 30 įstatymu Nr. XIII-1427 (nuo 2018 07 12)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-11734)

  6. 2018 05 17 įstatymu Nr. XIII-1162 (nuo 2018 11 01 – remiantis

  2018 10 18 įstatymu Nr. XIII-1542 (TAR, 2018, Nr. 2018-16600))

  (TAR, 2018, Nr. 2018-08534)

  7. 2018 10 18 įstatymu Nr. XIII-1546 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-16602)

  8. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1835 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21857)

  9. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1843 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21872)

  10. 2019 01 12 įstatymu Nr. XIII-1949 (nuo 2019 05 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-00866)

  11. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1868 (nuo 2019 07 01 – remiantis

  2019 05 16 įstatymu Nr. XIII-2127 (TAR, 2019, Nr. 2019-08307))

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21882)

  12. 2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

  13. 2022 01 11 įstatymu Nr. XIV-897 (nuo 2022 05 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-00754)

  14. 2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1083 (nuo 2022 05 28)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-11320)

  15. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1358 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15492)

  16. 2022 12 08 įstatymu Nr. XIV-1641 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-26582)

  17. 2022 12 23 įstatymu Nr. XIV-1773 (nuo 2023 01 02)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-27651)

  18. 2022 11 24 įstatymu Nr. XIV-1615 (nuo 2023 05 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25059)

  19. 2023 04 27 įstatymu Nr. XIV-1926 (nuo 2023 06 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-08476)

  20. 2023 05 11 įstatymu Nr. XIV-1947 (nuo 2023 06 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-09688)

  21. 2023 07 04 įstatymu Nr. XIV-2151 (nuo 2023 07 12)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-14337)

   

  50) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 254, 279, 286, 288, 491, 493, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508, 525, 526, 5261 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2019 10 10 įstatymu Nr. XIII-2468 (nuo 2019 11 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-17213)

  2. 2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

  3. 2022 12 08 įstatymu Nr. XIV-1641 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-26582)

   

  51) Radiacinės saugos centro – dėl šio kodekso 47, 53 straipsniuose, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 139, 240, 242, 245, 358, 359, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  52) Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 72 straipsnio 3 dalyje, 107, 224, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

  2. 2020 11 05 įstatymu Nr. XIII-3345 (nuo 2020 11 14)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-23930)

   

  53) Vadovybės apsaugos tarnybos – dėl šio kodekso 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 514 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

  2. 2020 05 07 įstatymu Nr. XIII-2903 (nuo 2020 07 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-10900)

   

  54) Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos – dėl šio kodekso 507, 531 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  55) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 47 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 115, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 256, 266 straipsniuose, 282 straipsnio 1 dalyje, 290 straipsnio 1 dalyje, 373 straipsnio 1 dalyje, 406 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 408 straipsnyje, 410 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnyje, 416 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 417 straipsnio 1, 2, 21, 3, 4, 6, 7 dalyse, 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 421, 422, 4221, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 428 straipsnio 1 dalyje, 431 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 432, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450 straipsnio 1, 2, 17, 18 dalyse, 481, 484, 491 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508, 524 straipsniuose, 526 straipsnio 3 dalyje, 5261, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 07 04 įstatymu Nr. XIII-595 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-11961)

  2. 2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-973 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21758)

  3. 2018 10 18 įstatymu Nr. XIII-1541 (nuo 2019 04 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-16599)

  4. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1868 (nuo 2019 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21882)

  5. 2019 10 10 įstatymu Nr. XIII-2468 (nuo 2019 11 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-17213)

  6. 2019 06 06 įstatymu Nr. XIII-2167 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-09939)

  7. 2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

  8. 2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

  9. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1358 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15492)

  10. 2022 10 10 įstatymu Nr. XIV-1446 (nuo 2022 11 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-21162)

  11. 2022 11 24 įstatymu Nr. XIV-1567 (nuo 2022 12 09)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25033)

  12. 2022 12 08 įstatymu Nr. XIV-1641 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-26582)

  13. 2022 12 23 įstatymu Nr. XIV-1773 (nuo 2023 01 02)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-27651)

  14. 2023 05 11 įstatymu Nr. XIV-1947 (nuo 2023 06 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-09688)

   

  56) Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 54, 55, 59, 61, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  57) Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 224 straipsnyje, 3081 straipsnio 5, 7 dalyse, 312, 337, 338, 341, 342, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2018 04 19 įstatymu Nr. XIII-1110 (nuo 2018 04 28)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-06748)

  2. 2021 05 13 įstatymu Nr. XIV-297 (nuo 2021 11 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-11768)

  3. 2021 05 13 įstatymu Nr. XIV-297 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-11768)

  4. 2022 06 21 įstatymu Nr. XIV-1143 (nuo 2022 11 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-13882)

   

  INFOLEX PASTABA: 2022 06 21 įstatymu Nr. XIV-1143 (TAR, 2022, Nr. 2022-13882) nustatyta, kad administracinių nusižengimų teisena dėl administracinių nusižengimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 139, 156 straipsniuose, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pradėta iki įstatymo Nr. XIV-1143 įsigaliojimo (2022 11 01), tęsiama pagal iki įstatymo Nr. XIV-1143 įsigaliojimo galiojusią tvarką.

   

  58) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 471 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje, 95, 96, 961, 97, 98, 981, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 150, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 4 dalyje, 308 straipsnio 1, 2, 11, 16, 19, 20, 21, 22 dalyse, 3081 straipsnio 4, 6, 7 dalyse, 3621 straipsnyje, 453 straipsnio 10, 11 dalyse, 455, 505, 507 straipsniuose, 542 straipsnio 2, 3 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 05 25 įstatymu Nr. XIII-383 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-09474)

  2. 2018 04 19 įstatymu Nr. XIII-1110 (nuo 2018 04 28)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-06748)

  3. 2018 10 18 įstatymu Nr. XIII-1546 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-16602)

  4. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1868 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21882)

  5. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1868 (nuo 2019 03 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21882)

  6. 2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

  7. 2020 01 28 įstatymu Nr. XIII-2804 (nuo 2020 02 08)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-02855)

  8. 2019 10 10 įstatymu Nr. XIII-2476 (nuo 2020 05 01 – remiantis

  2020 04 28 įstatymu Nr. XIII-2870 (TAR, 2020, Nr. 2020-09208))

  (TAR, 2019, Nr. 2019-16487)

  9. 2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-464 (nuo 2022 04 01 – remiantis

  2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-860 (TAR, 2021, Nr. 2021-27755))

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15523)

  10. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1358 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15492)

   

  59) Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 550, 551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  60) NETEKO GALIOS:

  2019 02 14 įstatymu Nr. XIII-1969 (nuo 2019 07 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-03167)

   

  61) NETEKO GALIOS:

  2017 06 30 įstatymu Nr. XIII-590 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-11959)

   

  62) NETEKO GALIOS:

  2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

   

  63) Lietuvos transporto saugos administracijos – dėl šio kodekso 101 straipsnio 5, 6 dalyse, 139 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 150, 256, 307 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 370, 3701, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 straipsniuose, 401 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dalyse, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 413 straipsniuose, 415 straipsnio 2 dalyje, 425 straipsnyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 429 straipsnyje, 431 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 434 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 4491, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 straipsniuose, 459 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dalyse, 460, 461, 462, 463, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 06 30 įstatymu Nr. XIII-590 (nuo 2017 09 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-11959)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  3. 2017 12 21 įstatymu Nr. XIII-973 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21758)

  4. 2017 10 19 įstatymu Nr. XIII-694 (nuo 2018 05 20 – remiantis

  2018 05 08 įstatymu Nr. XIII-1137(TAR, 2018, Nr. 2018-07752))

  (TAR, 2017, Nr. 2017-16997)

  5. 2018 05 17 įstatymu Nr. XIII-1162 (nuo 2018 11 01 – remiantis

  2018 10 18 įstatymu Nr. XIII-1542 (TAR, 2018, Nr. 2018-16600))

  (TAR, 2018, Nr. 2018-08534)

  6. 2018 10 18 įstatymu Nr. XIII-1563 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-17480)

  7. 2019 07 23 įstatymu Nr. XIII-2390 (nuo 2019 08 03)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-12805)

  8. 2019 06 06 įstatymu Nr. XIII-2167 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-09939)

  9. 2019 09 26 įstatymu Nr. XIII-2445 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-16284)

  10. 2020 06 23 įstatymu Nr. XIII-3092 (nuo 2020 09 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-13970)

  11. 2022 01 11 įstatymu Nr. XIV-897 (nuo 2022 05 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-00754)

  12. 2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1083 (nuo 2022 05 28)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-11320)

  13. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1358 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15492)

  14. 2022 10 10 įstatymu Nr. XIV-1446 (nuo 2022 11 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-21162)

   

  64) Valstybinės kalbos inspekcijos – dėl šio kodekso 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  65) Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų – dėl šio kodekso 56, 57, 571, 58, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1490 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-22952)

   

  66) Valstybinės mokesčių inspekcijos – dėl šio kodekso 93, 95, 961, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 180, 187, 1871, 188, 1881, 1883, 189, 190, 191, 192, 194, 1981, 205, 207, 2071 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214 straipsnyje, 223 straipsnio 4, 5 dalyse, 224, 3621, 431, 449, 4491 straipsniuose, 450 straipsnio 1, 2, 17, 18 dalyse, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1835 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21857)

  2. 2019 09 26 įstatymu Nr. XIII-2445 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-16284)

  3. 2019 07 16 įstatymu Nr. XIII-2354 (nuo 2020 07 01 – remiantis

  2020 06 25 įstatymu Nr. XIII-3095 (TAR, 2020, Nr. 2020-14364))

  (TAR, 2019, Nr. 2019-12444)

  4. 2019 12 03 įstatymu Nr. XIII-2587 (nuo 2020 09 10)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20556)

  5. 2020 06 30 įstatymu Nr. XIII-3219 (nuo 2021 05 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15755)

  6. 2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-412 (nuo 2021 11 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15166)

  7. 2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-464 (nuo 2022 04 01 – remiantis

  2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-860 (TAR, 2021, Nr. 2021-27755))

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15523)

  8. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1358 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15492)

  9. 2022 07 19 įstatymu Nr. XIV-1400 (nuo 2022 11 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-16126)

  10. 2022 12 13 įstatymu Nr. XIV-1660 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-26364)

  11. 2023 04 27 įstatymu Nr. XIV-1926 (nuo 2023 06 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-08476)

  12. 2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2021 (nuo 2023 06 22)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-11835)

   

  67) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 3561, 3562, 357, 3571, 358, 361, 362, 363, 364, 3641, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2581 (nuo 2016 07 14)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20334)

   

  68) Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 60 straipsnio 3 dalyje, 62, 63, 66, 661, 67, 68 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1083 (nuo 2022 05 28)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-11320)

   

  69) Valstybinės miškų tarnybos įgalioti valstybės tarnautojai – dėl šio kodekso 253 straipsnyje, 271 straipsnio 5 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3197 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15390)

   

  INFOLEX PASTABA: 2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3197 (TAR, 2020, Nr. 2020-15390) nustatyta, kad iki įstatymo Nr. XIII-3197 įsigaliojimo Valstybinės miškų tarnybos valstybinių miškų pareigūnų pradėtą ir nebaigtą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 110, 112, 114 straipsniuose, 247 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalyse, 256, 261, 264, 270, 2701 straipsniuose, 271 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6 dalyse, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283 straipsniuose, 284 straipsnio 1, 3, 4 dalyse, 286, 290, 305, 364 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje numatytų administracinių nusižengimų tyrimą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą baigia aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.

   

  70) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 491 straipsnyje, 50 straipsnio 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 dalyse, 70, 128, 129, 139 straipsniuose, 144 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 145, 152, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 1882 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 234 straipsnio 1 dalyje, 2701 straipsnyje, 308 straipsnio 1, 2, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 22 dalyse, 3081 straipsnio 5, 7 dalyse, 309 straipsnio 6 dalyje, 310 straipsnio 10, 11, 12 dalyse, 473, 475, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2018 04 19 įstatymu Nr. XIII-1110 (nuo 2018 04 28)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-06748)

  3. 2018 05 31 įstatymu Nr. XIII-1212 (nuo 2018 06 12)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-09724)

  4. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1835 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21857)

  5. 2019 03 14 įstatymu Nr. XIII-1994 (nuo 2019 03 22)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-04395)

  6. 2019 03 21 įstatymu Nr. XIII-2014 (nuo 2019 05 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-05347)

  7. 2020 01 28 įstatymu Nr. XIII-2804 (nuo 2020 02 08)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-02855)

  8. 2020 06 30 įstatymu Nr. XIII-3230 (nuo 2021 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15864)

   

  71) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos – dėl šio kodekso 72, 73, 74, 75, 80, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2018 06 26 įstatymu Nr. XIII-1293 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-10600)

  2. 2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1083 (nuo 2022 05 28)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-11320)

   

  72) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – dėl šio kodekso 187 straipsnio 4 dalyje, 193, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA (punkto numeris):

  2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

   

  73) NETEKO GALIOS:

  2019 03 14 įstatymu Nr. XIII-1994 (nuo 2019 03 22)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-04395)

   

  74) Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508 straipsniuose, 526 straipsnio 3 dalyje, 5261 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

  3. 2022 12 08 įstatymu Nr. XIV-1641 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-26582)

  4. 2022 12 23 įstatymu Nr. XIV-1773 (nuo 2023 01 02)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-27651)

   

  75) Viešųjų pirkimų tarnybos – dėl šio kodekso 175, 184, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA (punkto numeris):

  2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

   

  76) Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 291, 292, 294 straipsniuose, 295 straipsnio 3 dalyje, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 06 29 įstatymu Nr. XII-2533 (nuo 2016 07 16)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20655)

  2. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

   

  77) biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, atsakingų už Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių parengimą, paskelbimą ir (arba) pateikimą laiku, – dėl šio kodekso 185 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2018 05 24 įstatymu Nr. XIII-1184 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-09075)

  3. 2020 10 01 įstatymu Nr. XIII-3318 (nuo 2023 01 01 – remiantis

  2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-852 (TAR, 2021, Nr. 2021-27751))

  (TAR, 2020, Nr. 2020-21259)

   

  INFOLEX PASTABA: 2020 10 01 įstatymu Nr. XIII-3318 (remiantis 2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-852 (TAR, 2021, Nr. 2021-27751)) (TAR, 2020, Nr. 2020-21259) nustatyta, kad įstatymas Nr. XIII-3318 taikomas, kai Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimai padaryti dėl 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinių. Iki įstatymo Nr. XIII-3318 įsigaliojimo (2023 01 01) galiojusios Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatos taikomos, kai Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimai padaryti dėl ankstesnių negu 2023 metų ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinių.

   

  78) Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro – dėl šio kodekso 401 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  79) Lietuvos kariuomenės struktūrinio padalinio, administruojančio karo prievolę, – dėl šio kodekso 558, 559, 560, 5601, 561 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  3. 2020 06 30 įstatymu Nr. XIII-3230 (nuo 2021 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15864)

   

  80) Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos – dėl šio kodekso 123, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 06 20 įstatymu Nr. XIII-459 (nuo 2017 06 28)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-10816)

  3. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  81) saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos – dėl šio kodekso 359, 360, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA (punkto numeris):

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  82) savivaldybių administracijų – dėl šio kodekso 45, 46, 48, 78, 114 straipsniuose, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168 straipsniuose, 205 straipsnio 7 dalyje, 223, 224 straipsniuose, 225 straipsnio 1 dalyje, 281, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 319, 332 straipsniuose, 333 straipsnio 7 dalyje, 335, 336, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 359, 360, 365, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 371, 414 straipsniuose, 417 straipsnio 2, 21 dalyse, 418, 419 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnyje, 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446, 447 straipsniuose, 448 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 449, 4491, 457, 459, 484, 4841, 485, 488, 491, 492, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 5051, 507, 5071, 516, 5171, 5172, 5173, 5174, 518, 519, 526, 5261, 529, 530, 546, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  3. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-731 (nuo 2018 01 01 – remiantis

  2017 12 19 įstatymu Nr. XIII-927 (TAR, 2017, Nr. 2017-21600))

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18854)

  4. 2018 06 26 įstatymu Nr. XIII-1293 (nuo 2018 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-10600)

  5. 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1835 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21857)

  6. 2019 09 26 įstatymu Nr. XIII-2445 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-16284)

  7. 2020 06 30 įstatymu Nr. XIII-3230 (nuo 2021 01 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15864)

  8. 2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-412 (nuo 2021 11 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15166)

  9. 2021 11 23 įstatymu Nr. XIV-691 (nuo 2022 05 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-25118)

  10. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1358 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15492)

  11. 2022 11 24 įstatymu Nr. XIV-1567 (nuo 2022 12 09)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25033)

  12. 2022 12 08 įstatymu Nr. XIV-1641 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-26582)

  13. 2023 07 04 įstatymu Nr. XIV-2151 (nuo 2023 07 12)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-14337)

   

  83) savivaldybių vykdomųjų institucijų įgaliotų įstaigų ar įmonių – dėl šio kodekso 224, 319 straipsniuose, 434 straipsnio 2 dalyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 439, 446 straipsniuose, 448 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 449, 4491, 457, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA (punkto numeris):

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  3. 2019 09 26 įstatymu Nr. XIII-2445 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-16284)

  4. 2022 06 30 įstatymu Nr. XIV-1358 (nuo 2022 08 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15492)

   

  84) statinių naudojimo priežiūros viešojo administravimo subjektų – dėl šio kodekso 359, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA (punkto numeris):

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  85) teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijų – dėl šio kodekso 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA (punkto numeris):

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  86) NETEKO GALIOS:

  2018 12 13 įstatymu Nr. XIII-1769 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-20880)

   

  INFOLEX PASTABA: 2018 12 13 įstatymu Nr. XIII-1769 (TAR, 2018, Nr. 2018-20880) nustatyta, kad iki 2018 12 31 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų pradėtą ir nebaigtą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4 dalyje, 508 ir 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų tyrimą bei šių administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą baigia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

   

  87) valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai – dėl šio kodekso 224, 279, 286, 288, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508, 525, 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  3. 2020 03 31 įstatymu Nr. XIII-2830 (nuo 2020 04 03)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-06899)

   

  88) valstybinę kelių transporto kontrolę atliekančių viešojo administravimo subjektų ar jų įgaliotų valstybės ar savivaldybių įstaigų ir įmonių – dėl šio kodekso 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA (punkto numeris):

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  89) NETEKO GALIOS:

  2020 06 26 įstatymu Nr. XIII-3197 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-15390)

   

  90) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo – dėl šio kodekso 148, 149, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA (punkto numeris):

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  91) orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovas (vadovai) – dėl šio kodekso 396, 3961, 4131, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  92) geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto tyrimo vadovas (vadovai) – dėl šio kodekso 376, 4131, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  2. 2023 05 11 įstatymu Nr. XIV-1947 (nuo 2023 06 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-09688)

   

  93) NETEKO GALIOS:

  2018 10 18 įstatymu Nr. XIII-1563 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-17480)

   

  94) laivų avarijų ir incidentų tyrimo vadovas (vadovai) – dėl šio kodekso 401 straipsnio 1, 24 dalyse, 4131, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  3. 2019 01 12 įstatymu Nr. XIII-1949 (nuo 2019 01 22)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-00866)

  4. 2021 12 16 įstatymu Nr. XIV-785 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-27362)

   

  95) jūrų uostų kapitonai – dėl šio kodekso 399, 400 straipsniuose, 434 straipsnio 3 dalyje, 458, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  3. 2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

  4. 2021 09 16 įstatymu Nr. XIV-530 (nuo 2023 01 02)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-19625)

   

  96) viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų – dėl šio kodekso 142, 198 straipsniuose, 308 straipsnio 20 dalyje, 505 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-569 (nuo 2017 07 13)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-12069)

  3. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  4. 2020 01 28 įstatymu Nr. XIII-2804 (nuo 2020 02 08)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-02855)

  5. 2021 05 20 įstatymu Nr. XIV-336 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-12783)

   

  97) valstybės įmonės Registrų centro – dėl šio kodekso 223 straipsnio 1, 2 dalyse, 505 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  3. 2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2021 (nuo 2023 06 22)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-11835)

   

  98) Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 127 straipsnyje, 223 straipsnio 3, 5 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2016 12 15 įstatymu Nr. XIII-104 (nuo 2017 03 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-29416)

  3. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

  4. 2023 06 01 įstatymu Nr. XIV-2021 (nuo 2023 06 22)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-11835)

   

  99) antstoliai – dėl 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA (punkto numeris):

  1. 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2747 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26867)

  2. 2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-18803)

   

  100) Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 496 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2017 12 12 įstatymu Nr. XIII-886 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-21499)

   

  101) kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų – dėl šio kodekso 221 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  1. 2018 04 26 įstatymu Nr. XIII-1129 (nuo 2018 06 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-07481)

  2. 2020 09 29 įstatymu Nr. XIII-3307 (nuo 2020 10 08)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-20892)

   

  102) Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 224, 505, 507, 528, 530, 532, 535, 538, 539, 541, 542 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

  KEISTA:

  2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1868 (nuo 2019 07 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21882)

   

  103) Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.

  KEISTA:

  2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-870 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-26907)

   

  INFOLEX PASTABA: 2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1868 (TAR, 2018, Nr. 2018-21882) nustatyta, kad:

  iki 2019 m. birželio 30 d. policijos pradėtą ir nebaigtą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 532, 541 straipsniuose ir 542 straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytų administracinių nusižengimų tyrimą ir šių administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą baigia Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

  – iki 2019 m. birželio 30 d. policijos pradėtą ir nebaigtą Administracinių nusižengimų kodekso 539 ir 543 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų tyrimą ir šių administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą baigia Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokato J. Kairevičiaus kontora
Kaunas. Kontaktai
Konstantinas Pesenka
Kaunas. Kontaktai
Leonid Pčelincev
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba