Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
603 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-12-09
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 603 straipsnis. Priverstinis transporto priemonės nuvežimas

  KEISTA:

  1. 2016 03 17 įstatymu Nr. XII-2254 (nuo 2016 03 26)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-06343)

  2. 2019 01 11 įstatymu Nr. XIII-1931 (nuo 2019 04 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-00862)

  3. 2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

  4. 2021 04 22 įstatymu Nr. XIV-264 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-08866-)

  5. 2022 10 10 įstatymu Nr. XIV-1446 (nuo 2022 11 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-21162)

  6. 2022 11 24 įstatymu Nr. XIV-1567 (nuo 2022 12 09)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25033)

   

  Padarius šio kodekso 417 straipsnio 2 dalyje (sustojimas ar stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ar stovėti, sustojimas ar stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų), 21 dalyje (sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, neturint teisės sustoti ir stovėti tokiose vietose), 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 422 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 1, 2 dalyse, 424 straipsnio 3, 4 dalyse, 426 straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, kai tai trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba kitaip pažeidžia kitų asmenų teises, taip pat padarius nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, administracinio nusižengimo teiseną pradėję ar administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai turi teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka priverstinai nuvežti transporto priemonę. Nuvežtą transporto priemonę leidžiama susigrąžinti pašalinus grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei, trukdymą saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kitų asmenų teisių pažeidimą. Padarius nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, transporto priemonė grąžinama (išskyrus atvejus, kai ji konfiskuojama ar šiame straipsnyje nustatyta tvarka realizuojama arba sunaikinama) tik po to, kai išnagrinėjama administracinio nusižengimo byla. Apie transporto priemonės grąžinimą pažymima nutarime. Kai transporto priemonė nuosavybės teise priklauso ne administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, ji grąžinama jos savininkui (valdytojui) institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą, vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu iki administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo, jeigu tai nepakenks administracinio nusižengimo teisenai. Šiuo atveju transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo užtikrinti, kad transporto priemonė nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims arba sumažinta jos vertė pakeičiant komplektaciją iki nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo termino pabaigos (apskundus nutarimą – iki galutinio teismo nutarimo (nutarties) įsiteisėjimo), o įsiteisėjus nutarimui konfiskuoti transporto priemonę – iki nutarimo vykdymo, taip pat užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo nutarimo konfiskuoti transporto priemonę įsiteisėjimo dienos. Kai transporto priemonės, kuri priverstinai nuvežta padarius administracinį nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, saugojimas, priežiūra ir laikymas viršija transporto priemonės vertę ir ji negali būti grąžinama savininkui (valdytojui), administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno nutarimu ši transporto priemonė realizuojama arba sunaikinama Civilinio proceso kodekse nustatyta areštuoto turto realizavimo tvarka. Kai byloje įsiteisėja teismo nutarimas (nutartis), kuriuo (kuria) nepriimtas sprendimas konfiskuoti transporto priemonę, teisėtam valdytojui atlyginama realizuotos arba sunaikintos transporto priemonės vertė.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Egidija Belevičienė
Vilnius. Kontaktai
Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinė bendrija "Invoco"
Vilnius. Kontaktai
Andriejus Tiščenko
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.