Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
620 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2023-06-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 620 straipsnis. Nutarimo kopijos (nuorašo) įteikimas

  KEISTA:

  2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-419 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14576)

   

  1. Nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopija (nuorašas) per tris darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos išsiunčiama šio kodekso 573 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ar išduodama asmeniui, dėl kurio nutarimas priimtas, nukentėjusiajam, o šio kodekso 615 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais – ir institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą. Jeigu įgaliota institucija nutraukė šio kodekso 592 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais atvejais pradėtą administracinio nusižengimo teiseną, nutarimo nutraukti administracinio nusižengimo teiseną kopija (nuorašas) išsiunčiama ir prokurorui, surašiusiam nutarimą perduoti turimą medžiagą įgaliotai institucijai administracinio nusižengimo teisenai pradėti ir administracinio nusižengimo protokolui surašyti. Šio kodekso 608 straipsnio 6 dalyje nurodyto nutarimo nutraukti administracinio nusižengimo teiseną šio kodekso 5651 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu kopija (nuorašas) išsiunčiama ir asmeniui, kuris pranešė apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą, jeigu jis yra nurodęs, kad šia veika jam padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala.

  KEISTA:

  1. 2021 12 16 įstatymu Nr. XIV-785 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-27362)

  2. 2023 05 11 įstatymu Nr. XIV-1947 (nuo 2023 06 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-09688)

   

  2. Bylose dėl šio kodekso 229 straipsnio 1 dalyje ir 482 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų, dėl asmens, kuriam ginklas ir šaudmenys patikėti dėl tarnybinių pareigų arba perduoti laikinai naudotis, nutarimo kopija (nuorašas) šio kodekso 573 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka taip pat išsiunčiama ginklą ir šaudmenis patikėjusiam ar perdavusiam juridiniam asmeniui.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Zigmas Pocius
Klaipėda. Kontaktai
Advokatų kontora Kalverš ir Svetickas
Vilnius. Kontaktai
Renata Rynkevičiūtė-Jančiauskienė
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.