Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
626 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 626 straipsnis. Skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimas apylinkės teisme

  1. Skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo klausimą sprendžia apylinkės teismas.

  2. Apylinkės teismas skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo klausimą išsprendžia ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priimdamas nutartį. Skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kuris neturi turinio ar formos trūkumų ir gali būti priimamas to apylinkės teismo žinion, priėmimo klausimas gali būti išspręstas rezoliucija.

  3. Apylinkės teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kai:

  1) skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jo paduoti;

  2) skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba prašymas atnaujinti nustatytą skundo padavimo terminą nebuvo patenkintas.

  4. Atsisakymas priimti skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje nekliudo, nepažeidžiant skundo padavimo termino, vėl kreiptis su skundu, jeigu trūkumai bus pašalinti.

  5. Dėl apylinkės teismo nutarties atsisakyti priimti skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo gali būti paduotas atskirasis skundas.

  6. Jeigu skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų ir dėl to neįmanoma suprasti, koks nutarimas skundžiamas ar kokiomis aplinkybėmis grindžiamas skundas, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą, tačiau ne trumpesnį kaip septynių kalendorinių dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos, terminą šiems trūkumams pašalinti. Ši nutartis išsiunčiama skundą padavusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos priėmimo dienos.

  7. Jeigu skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje padavęs šio kodekso 621 straipsnyje nurodytas asmuo pagal teismo nurodymus per nustatytą terminą trūkumus pašalina, laikoma, kad skundas paduotas šio skundo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju laikoma, kad skundas nepaduotas, ir teismo nutartimi grąžinamas skundą padavusiam asmeniui.

  8. Klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas arba kiti skunde dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje esantys netikslumai, kurie gali būti pašalinti pasirengimo nagrinėti skundą metu, nėra kliūtis priimti skundą apylinkės teisme.

  9. Apylinkės teismo nutartis dėl skundo trūkumų pašalinimo įteikiama tik skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje padavusiam asmeniui. Ši nutartis neskundžiama. Apylinkės teismo nutartis, kuria skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje grąžintas dėl to, kad nepašalinti jo trūkumai, gali būti skundžiama apygardos teismui.

  10. Šiame straipsnyje nurodytos teismo nutartys priimamos rašytinio proceso tvarka.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Saulius Jakštas
Vilnius. Kontaktai
Dr. Gytis Kuncevičius
Vilnius. Kontaktai
Advokatės Vidos Kisielienės kontora
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.