Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
632 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2023-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 632 straipsnis. Teismo posėdžio tvarka

  1. Prieš pradedant teismo posėdį patikrinama į teismo posėdį šauktų atvykusių asmenų tapatybė pagal pateiktus asmens dokumentus, iš atstovų, jeigu jie dalyvauja byloje, pareikalaujama atstovavimo sutarčių ar atstovų pagal įstatymą dokumentų, patvirtinančių atstovavimą.

  2. Nagrinėjantis bylą teisėjas paskelbia, kokia administracinio nusižengimo byla bus nagrinėjama, praneša administracinėn atsakomybėn patraukto asmens vardą ir pavardę, nukentėjusiojo vardą ir pavardę ir tyrimą atlikusio institucijos pareigūno vardą ir pavardę.

  3. Teisėjas ar teismo posėdžių sekretorius, jeigu šis dalyvauja, praneša, kas iš kviestų asmenų atvyko, kas neatvyko ir kokios neatvykimo priežastys, ir nurodo, ar neatvykusiems asmenims buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką.

  4. Bylą nagrinėjantis teisėjas išaiškina į teismo posėdį atvykusiems administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims šiame kodekse nustatytas jų teises ir pareigas, išsiaiškina, ar nėra pareikšta nušalinimų, išklauso administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančių asmenų prašymus, paskelbia iki teismo posėdžio pateiktus prašymus, kurie nebuvo apsvarstyti rengiantis nagrinėti bylą, išsiaiškina, ar galima nagrinėti bylą be kurio nors neatvykusio kviesto asmens, ir priima sprendimus pareikštais klausimais. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys vertėjai, specialistai, ekspertai, liudytojai pasirašytinai, išskyrus atvejus, kai jų dalyvavimas teismo posėdyje užtikrinamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip), įspėjami dėl vertimo ar išvados, žinant, kad jie melagingi, davimo, liudytojai iki apklausos pašalinami iš teismo posėdžių salės.

  KEISTA:

  1. 2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-415 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14572)

  2. 2022 11 24 įstatymu Nr. XIV-1572 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25123)

   

  5. Bylos nagrinėjimas iš esmės pradedamas trumpu teisėjo pranešimu, už kokį administracinį nusižengimą asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn, ir išsiaiškinama, ar šis asmuo pripažįsta kaltę. Po to suteikiamas žodis dalyvaujantiems teismo posėdyje institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovui, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam. Paaiškinimus žodžiu duodantys asmenys neturi nukrypti nuo nagrinėjamos bylos esmės. Teisėjas turi teisę nutraukti kalbantįjį, jeigu jis kartojasi ar nukrypsta nuo bylos esmės. Pasisakiusiems asmenims klausimus pirmiausia užduoda teisėjas, paskui – priešinga šalis ir šios atstovai. Pasisakius šalims, apklausiami liudytojai, išklausomi specialistai, ekspertai, paskelbiami byloje surinkti duomenys, su kuriais iki teismo posėdžio administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys nebuvo susipažinę. Nagrinėdamas bylą iš esmės, teismas turi teisę atlikti bet kokį Baudžiamojo proceso kodekso XIV skyriaus antrajame, trečiajame ir penktajame skirsniuose numatytą proceso veiksmą. Atliekant šiuos veiksmus, mutatis mutandis taikomos Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos. Prieš baigiant bylą nagrinėti išsprendžiami nauji prašymai.

  KEISTA:

  2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-415 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14572)

   

  6. Baigiant bylą nagrinėti teisme, pradedama klausyti baigiamųjų kalbų. Baigiamosiose kalbose pirmas kalba institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas, po jo – nukentėjusysis ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančio asmens prašymu jam gali būti suteikta replikos teisė. Po šių kalbų laikoma, kad bylos nagrinėjimas baigtas, ir nauji įrodymai, kuriais būtų galima remtis priimant sprendimą, nebepriimami.

  7. Kai bylos nagrinėjimas baigtas, teisėjas paskelbia, kokią dieną ir valandą bus paskelbtas nutarimas ar nutartis administracinio nusižengimo byloje.

  8. Jeigu baigus nagrinėti bylą, tačiau nepaskelbus nutarimo ar nutarties, paaiškėjo aplinkybių, kurios nebuvo tirtos nagrinėjant bylą, teisėjas nutartimi gali atnaujinti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą. Atnaujinus administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, jos nagrinėjimas tęsiamas nuo to veiksmo, kuriuo jis buvo baigtas, tačiau, ištyrus naujas aplinkybes, teismas vėl išklauso baigiamųjų kalbų bendra tvarka.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokato Jono Ivoškos kontora
Vilnius. Kontaktai
Advokatų profesinė bendrija „HITUS Legal“
Vilnius. Kontaktai
Vygantas Barkauskas
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.