Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
636 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 636 straipsnis. Nutarimas (nutartis) administracinio nusižengimo byloje

  1. Nutarimas (nutartis) administracinio nusižengimo byloje susideda iš įžanginės, aprašomosios, motyvuojamosios ir rezoliucinės dalių.

  2. Nutarimo (nutarties) įžanginėje dalyje nurodoma: nutarimo (nutarties) priėmimo vieta ir laikas, teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, bylą nagrinėjusio teisėjo vardas ir pavardė, teismo posėdžių sekretorius, jei jis dalyvavo, kiti nagrinėjant bylą dalyvavę asmenys ir dėl kokio administracinio nusižengimo padarymo asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn.

  3. Nutarimo (nutarties) aprašomojoje dalyje aprašoma veika, kurią padarė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nurodoma, kaip nusižengimo faktą ir aplinkybes aiškina administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir nukentėjusysis.

  4. Nutarimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje nurodoma: teismo nustatytos aplinkybės ir išvada, ar jos atitinka administracinio nusižengimo protokole išdėstytas aplinkybes ir protokole nurodytą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens padarytą veiką; įrodymai, kurie patvirtina padarytą veiką, argumentai, kuriais atmetami priešingi įrodymai, nusižengimą atitinkanti kvalifikacija ar argumentai, kodėl padaryta veika nelaikytina administraciniu nusižengimu. Jei padaroma išvada, kad asmuo padarė administracinį nusižengimą, tačiau yra kitų aplinkybių, dėl kurių administracinio nusižengimo teisena negalima ar nutrauktina, nutarimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje išdėstomos šios aplinkybės. Skiriant nuobaudą, išdėstomos nustatytos lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės ir argumentai dėl nuobaudos dydžio parinkimo; jei buvo pareikštas prašymas priteisti turtinės žalos atlyginimą, – išvados dėl turtinės žalos padarymo, padarytos turtinės žalos dydžio arba argumentai dėl turtinės žalos nenagrinėjimo administracinių nusižengimų teisenoje; jei prie bylos pridėti daiktiniai įrodymai ar dokumentai, kurie negali būti laikomi teismo archyve kartu su byla, aptariamas jų likimo klausimas.

  5. Nutarimo (nutarties) rezoliucinėje dalyje aiškiai nurodoma, kokiam asmeniui, už kokį administracinį nusižengimą, nurodytą šio kodekso specialiosios dalies konkrečiame straipsnyje ar straipsnio dalyje, ir kokia skiriama nuobauda, koks jos dydis, taip pat administracinio poveikio priemonė (kai skiriama); iš kokio asmens, kokiam asmeniui ir kokio dydžio priteisiamas turtinės žalos atlyginimas; sprendimas dėl daiktinių įrodymų ar dokumentų; teismo nutarimo (nutarties) apskundimo terminas ir tvarka.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Jūratė Tamulevičiūtė
Vilnius. Kontaktai
Advokato V. Kaupo kontora
Vilnius. Kontaktai
Advokatų profesinė bendrija IN Corpore
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.