Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
637 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 637 straipsnis. Nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje paskelbimas

  1. Išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, apylinkės teismas nutarimą (nutartį) administracinio nusižengimo byloje paskelbia paprastai tą pačią teismo posėdžio dieną, o sudėtingų bylų atvejais – ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo teismo posėdžio dienos, pranešęs nutarimo (nutarties) paskelbimo laiką.

  2. Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą žodinio proceso tvarka, nutarimo (nutarties) rezoliucinė dalis paskelbiama žodžiu, taip pat trumpai išdėstomi sprendimo motyvai; institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovui, asmeniui, dėl kurio šis nutarimas (nutartis) priimtas, ir nukentėjusiajam išduodamos nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašai). Jeigu šie asmenys nedalyvavo skelbiant nutarimą (nutartį), nutarimo (nutarties) kopijos (nuorašai) jiems išsiunčiamos šio kodekso 573 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka per tris darbo dienas nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo.

  KEISTA:

  1. 2016 06 23 įstatymu Nr. XII-2482 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-17980)

  2. 2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-419 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14576)

   

  3. Rašytinio proceso tvarka priimti nutarimai ir nutartys administracinių nusižengimų bylose laikomi paskelbtais jų priėmimo dieną.

  4. Kai teismas nutarimą (nutartį) paskelbia ne tą pačią teismo posėdžio dieną, kai buvo priimtas nutarimas (nutartis) ir į nutarimo (nutarties) paskelbimą neatvyko asmuo, dėl kurio priimtas šis nutarimas (nutartis), institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas ir nukentėjusysis (ar šio atstovai), nutarimo (nutarties) paskelbimui yra prilyginamas bylą išnagrinėjusio teisėjo pasirašyto nutarimo (nutarties) pateikimas teismo, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, – teismo rūmų, į kuriuos paskirtas teisėjas išnagrinėjo bylą, raštinei teismo nurodytą nutarimo (nutarties) paskelbimo dieną.

  KEISTA:

  2016 06 23 įstatymu Nr. XII-2482 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-17980)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Piotras Orlovas
Tauragė. Kontaktai
Mindaugas Paukštė
Vilnius. Kontaktai
Prof. Dr. Raimundas Moisejevas
Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.