Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
642 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2021-07-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 642 straipsnis. Apylinkės teismo sprendimas byloje dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje

  1. Išnagrinėjęs bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, apylinkės teismas priima vieną iš šių sprendimų:

  1) palikti nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti;

  2) panaikinti nutarimą ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti;

  3) panaikinti nutarimą ir paskirti administracinę nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą nusižengimą. Šis sprendimas priimamas tais atvejais, kai administracinio nusižengimo faktas nekelia abejonių, veika įrodyta, tačiau teismas nustato, kad buvo netinkamai pritaikytas įstatymas. Apylinkės teismas, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, turi teisę pakeisti administracinio nusižengimo kvalifikavimą ir paskirti nuobaudą, atitinkančią administracinio nusižengimo kvalifikavimą;

  4) panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą institucijai, kurios pareigūnai įgalioti atlikti administracinio nusižengimo tyrimą. Šis sprendimas priimamas tik išimtiniais atvejais, kai reikia atlikti didelės apimties papildomą bylos aplinkybių tyrimą arba apylinkės teismui sunku nustatyti papildomas bylos aplinkybes;

  5) panaikinti nutarimą ir pripažinti administracinį nurodymą įvykdytu;

  6) pakeisti nutarimą ir juo paskirtą administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę arba neskirti administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės.

  KEISTA:

  1. 2019 12 12 įstatymu Nr. XIII-2665 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-20856)

  2. 2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-415 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14572)

   

  2. Pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtį teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra nukentėjusiojo skundas. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma skunde.

  KEISTA:

  2016 03 17 įstatymu Nr. XII-2254 (nuo 2016 03 26)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-06343)

   

  3. Apylinkės teismas, nustatęs, kad nutarimą administracinio nusižengimo byloje priėmė institucija, neturinti teisės nagrinėti tokią bylą, šį nutarimą panaikina ir perduoda bylą institucijai, turinčiai teisę nagrinėti tokių administracinių nusižengimų bylas.

  4. Šio straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose ir 3 dalyje nurodytais atvejais teismas priima nutarimus, 1 dalies 1, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – nutartis.

  5. Nutarimo (nutarties) kopija (nuorašas) per tris darbo dienas nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo išduodama arba išsiunčiama asmeniui, dėl kurio šis nutarimas (nutartis) priimtas, nutarimą priėmusiai institucijai ir nukentėjusiajam. Nutarimo (nutarties) kopijos (nuorašai) įteikiamos pasirašytinai. Kai nutarimo (nutarties) kopija (nuorašas) išsiunčiama, tai pažymima byloje.

  6. Apylinkių teismų nutarimai ir nutartys, kuriais baigiamos nagrinėti administracinio nusižengimo bylos, įsiteisėja per dvidešimt kalendorinių dienų nuo atitinkamo nutarimo ar nutarties paskelbimo, jeigu jie nebuvo apskųsti apeliacine tvarka. Nutarimas skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą įsiteisėja jo paskelbimo momentu. Apeliacine tvarka apskųstas apylinkės teismo nutarimas ar nutartis, jeigu jie nepanaikinti, įsiteisėja apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokatų kontora Altun ir partneriai A&P law group
Vilnius. Kontaktai
Prof. Dr. Raimundas Moisejevas
Kontaktai
Audrius Deveikis
Nuotolinė darbo vieta. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.