Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
647 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2023-01-02
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 647 straipsnis. Apeliacinio skundo turinys ir forma

  KEISTA:

  2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-419 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14576)

   

  1. Apeliacinis skundas paduodamas raštu, pasirašytas skundą paduodančio asmens (ar jo atstovo). Apeliacinis skundas, paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis asmens tapatybę patvirtinus Teismų įstatyme nustatytais būdais, laikomas pasirašytu. Apeliacinių skundų padavimo teismui elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato teisingumo ministras.

  2. Apeliaciniame skunde turi būti nurodyta: apygardos teismo pavadinimas; administracinio nusižengimo byla, kurioje paduodamas apeliacinis skundas; skundžiamo apylinkės teismo nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje ar jo (jos) dalies esmė; nutarimo (nutarties) apskundimo pagrindai ir motyvai; apeliacinį skundą padavusio asmens prašymai; taip pat pageidavimas dėl bylos nagrinėjimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip) arba reikalavimas užtikrinti jam ir (ar) jo atstovui galimybę pasinaudoti teismo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (vaizdo konferencijomis, telekonferencijomis ir kita) teismo patalpose. Apeliacinį skundą padavęs asmuo pateikia tiek skundo ir jo priedų kopijų (nuorašų), kad po vieną tektų visiems šio kodekso 644 straipsnyje nurodytiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šiems asmenims procesiniai dokumentai įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis.

  KEISTA:

  2022 11 24 įstatymu Nr. XIV-1572 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25123)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Andriejus Tiščenko
Vilnius. Kontaktai
Vytautas Sirvydis
Kaunas. Kontaktai
Rolando Vaitekūno advokatų kontora LEX Nobis
Panevėžys. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.