Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
648 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 648 straipsnis. Apeliacinio skundo priėmimas

  1. Apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia apylinkės teismas.

  2. Teismas apeliacinio skundo priėmimo klausimą išsprendžia rezoliucija ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

  3. Teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti apeliacinį skundą, kai:

  1) apeliacinį skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jo paduoti;

  2) apeliacinis skundas paduotas praleidus nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą nebuvo patenkintas.

  4. Atsisakymas priimti apeliacinį skundą nekliudo, nepažeidžiant apeliacinio skundo padavimo termino, vėl kreiptis su apeliaciniu skundu, jeigu trūkumai bus pašalinti.

  5. Dėl apylinkės teismo nutarties atsisakyti priimti apeliacinį skundą gali būti paduotas atskirasis skundas.

  6. Jeigu apeliacinis skundas neatitinka jo turiniui ir formai keliamų reikalavimų ir dėl to neįmanoma suprasti, koks apylinkės teismo nutarimas (nutartis) skundžiamas, kokiomis aplinkybėmis grindžiamas apeliacinis skundas, arba jeigu apeliacinis skundas nepasirašytas, apylinkės teismas priima nutartį ir nustato pakankamą, tačiau ne trumpesnį kaip septynių kalendorinių dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos, terminą šiems trūkumams pašalinti. Ši nutartis išsiunčiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos priėmimo dienos.

  7. Jeigu apeliacinį skundą padavęs asmuo pagal teismo nurodymus per nustatytą terminą trūkumus pašalina, laikoma, kad apeliacinis skundas paduotas pirminio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju laikoma, kad apeliacinis skundas nepaduotas, ir teismo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

  8. Teismo nutartis dėl apeliacinio skundo trūkumų pašalinimo įteikiama tik apeliacinį skundą padavusiam asmeniui. Ši nutartis neskundžiama. Teismo nutartis, kuria apeliacinis skundas grąžintas dėl to, kad nepašalinti jo trūkumai, gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

  9. Šiame straipsnyje nurodytos teismo nutartys priimamos rašytinio proceso tvarka.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Vladislavas Latušinskij
Vilnius. Kontaktai
Eduardas Jakovlevas
Vilnius. Kontaktai
Advokatės Midos Vengeliauskaitės kontora
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.