Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
658 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2019-09-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 658 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo pagrindai

  1. Administracinio nusižengimo byla gali būti atnaujinta šiais pagrindais:

  1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, nutarimu ar nutartimi nustatyta, kad liudytojo ar nukentėjusiojo parodymai arba ekspertizės aktas melagingi, taip pat kad kiti įrodymai, kuriais paremti nutarimas ar nutartis, netikri;

  2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad, nagrinėdami administracinio nusižengimo bylą, teisėjai ar pareigūnai nusikalstamai piktnaudžiavo;

  3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad, tirdami administracinį nusižengimą, pareigūnai nusikalstamai piktnaudžiavo ir dėl to buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas nutarimas;

  4) paaiškėjo kitų aplinkybių, kurios pareigūnui, institucijai ar teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nutarimą ar nutartį arba surašant administracinį nurodymą ir kurios vienos ar kartu su pirmiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo yra nekaltas arba kad jis padarė lengvesnį ar sunkesnį administracinį nusižengimą negu tas, už kurį jis patrauktas administracinėn atsakomybėn, taip pat kurios įrodo, kad administracinėn atsakomybėn nepatrauktas asmuo yra kaltas;

  5) padarytas esminis materialiosios ar proceso teisės pažeidimas, kuris galėjo turėti įtakos neteisėtiems nutarimui ar nutarčiai priimti;

  6) Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn yra priimtas pažeidžiant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ar jo papildomus protokolus, arba Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn yra priimtas pažeidžiant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ar jos papildomus protokolus, jeigu šie pažeidimai pagal pobūdį ir sunkumą kelia pagrįstų abejonių dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn ir besitęsiantys pažeidimai gali būti ištaisyti tik atnaujinus bylą;

  7) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyto asmens prašymą, pripažįsta, kad įstatymas ar kitas Lietuvos Respublikos Seimo priimtas aktas, Respublikos Prezidento aktas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės aktas (ar jų dalis), kurio (kurios) pagrindu priimtas sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat jeigu dėl šio prieštaravimo kyla pagrįstų abejonių dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn ir besitęsiantys šio asmens teisių ar laisvių pažeidimai gali būti ištaisyti tik atnaujinus bylą.

  KEISTA:

  2019 07 16 įstatymu Nr. XIII-2331 (nuo 2019 09 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-12373)

   

  2. Kai šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytiems asmenims negalima priimti nuosprendžio, nutarimo ar nutarties, nes administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo miręs arba suėjo baudžiamosios ar administracinės atsakomybės senaties terminai, paaiškėjusios naujos aplinkybės nustatomos atliekant šio kodekso 661 straipsnyje nurodytą tyrimą.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokato R. Noreikos kontora
Klaipėda. Kontaktai
Ričardas Noreika
Klaipėda. Kontaktai
Advokatų profesinė bendrija IN Corpore
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.