Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
66 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 66 straipsnis. Farmacijos praktikos, veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais), veikliosiomis medžiagomis ar tiriamųjų vaistinių preparatų gamyba, sąlygų pažeidimas

  KEISTA:

  2016 09 27 įstatymu Nr. XII-2649 (nuo 2016 10 07)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-24689)

   

  KEISTA (pavadinimas):

  1. 2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1083 (nuo 2022 05 28)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-11320)

  2. 2024 03 21 įstatymu Nr. XIV-2501 (nuo 2024 03 28)

  (TAR, 2024, Nr. 2024-05460)

   

  1. Vaistų (vaistinių preparatų) prekybos tarpininkavimas nesilaikant nustatytų šios veiklos sąlygų

  užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

  2. Farmacijos praktikos sąlygų pažeidimas

  užtraukia baudą nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

  3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

  užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  4. Ikiklinikiniam tyrimui atlikti reikalingų vaistų (vaistinių preparatų), kurie nėra šio tyrimo objektas, įsigijimą, laikymą, apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo nuostatų pažeidimas

  užtraukia baudą mokslo ir studijų institucijų, kitų juridinių asmenų, organizacijų ir jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, taip pat asmenims, turintiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą leidimą atlikti bandymą su gyvūnais, nuo vieno šimto keturiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

  5. Veikliųjų medžiagų, įskaitant eksportui skirtas veikliąsias medžiagas, gamyba, importas iš trečiųjų šalių ir platinimas nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų

  užtraukia baudą nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

  6. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių veikla nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių stabdoma jų teisė parduoti Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąraše nurodytus vaistus (vaistinius preparatus) visose ar konkrečioje (-iose) veiklos vietoje (-ose), nurodytoje (-ose) Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąraše (toliau – Sąrašas), ir pažeidimus, dėl kurių vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė arba jos konkreti (-ios) veiklos vieta (-os) išbraukiama (‑os) iš Sąrašo,

  užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

  KEISTA:

  2024 03 21 įstatymu Nr. XIV-2501 (nuo 2024 03 28)

  (TAR, 2024, Nr. 2024-05460)

   

  7. Veiklą su vaistais (vaistiniais preparatais) asmens sveikatos priežiūros įstaigose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas ar pažeidimas

  užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

  KEISTA:

  2024 03 21 įstatymu Nr. XIV-2501 (nuo 2024 03 28)

  (TAR, 2024, Nr. 2024-05460)

   

  8. Vaistų (vaistinių preparatų) pardavimo (išdavimo) gyventojams sąlygų nesilaikymas

  užtraukia baudą farmacinės veiklos vadovams nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2024 03 21 įstatymu Nr. XIV-2501 (nuo 2024 03 28)

  (TAR, 2024, Nr. 2024-05460)

   

  9. Vaistinės veikla nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

  užtraukia baudą vaistinės veiklos ir gamybinės vaistinės veiklos licenciją turinčių juridinių asmenų vadovams nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2024 03 21 įstatymu Nr. XIV-2501 (nuo 2024 03 28)

  (TAR, 2024, Nr. 2024-05460)

   

  10. Teisės aktuose nustatytų kvalifikuoto asmens arba farmacinės veiklos vadovo pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas

  užtraukia baudą kvalifikuotiems asmenims arba farmacinės veiklos vadovams nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

  KEISTA (dalies numeris):

  2024 03 21 įstatymu Nr. XIV-2501 (nuo 2024 03 28)

  (TAR, 2024, Nr. 2024-05460)

   

  11. Vaistų (vaistinių preparatų), tiriamųjų vaistinių preparatų gamyba, žmogaus kraujo plazmos ruošimas, didmeninis platinimas nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

  užtraukia baudą farmacinės veiklos licenciją turinčių juridinių asmenų vadovams nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

  KEISTA:

  1. 2022 05 12 įstatymu Nr. XIV-1083 (nuo 2022 05 28)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-11320)

  2. 2024 03 21 įstatymu Nr. XIV-2501 (nuo 2024 03 28)

  (TAR, 2024, Nr. 2024-05460)

   

  12. Už šio straipsnio 4, 5, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas vaistų (vaistinių preparatų) ar veikliųjų medžiagų konfiskavimas.

  KEISTA:

  2024 03 21 įstatymu Nr. XIV-2501 (nuo 2024 03 28)

  (TAR, 2024, Nr. 2024-05460)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Vilmantas Ančiukaitis
Klaipėda. Kontaktai
Konstantinas Pesenka
Kaunas. Kontaktai
Vladas Gerasičkinas
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.