Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
661 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2023-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 661 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimas dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių

  1. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, nukentėjusysis, jų atstovai turi teisę kreiptis su prašymu dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių, dėl kurių gali būti atnaujinta administracinio nusižengimo byla, ištyrimo į instituciją, kurios pareigūnas pradėjo administracinio nusižengimo teiseną.

  2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija, gavusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų prašymą, priima vieną iš šių sprendimų:

  1) kai yra pagrindas manyti, kad gali būti bent viena iš šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų aplinkybių, – sprendimą pradėti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Šis tyrimas atliekamas laikantis šio kodekso taisyklių;

  2) kai nėra pagrindo pradėti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių, – sprendimą atsisakyti pradėti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Apie šį sprendimą pranešama suinteresuotiems asmenims ir jiems išaiškinama teisė apskųsti sprendimą aukštesniajai institucijai (pareigūnui), o kai tokio pareigūno nėra, – teismui. Aukštesniosios institucijos (pareigūno) sprendimą šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali skųsti teismui. Skundai paduodami ir nagrinėjami šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

  3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija gali pradėti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių ir savo iniciatyva. Šis tyrimas atliekamas laikantis šio kodekso taisyklių.

  KEISTA:

  2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-415 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14572)

   

  4. Kai paaiškėjusios naujos aplinkybės baigiamos tirti ir nėra pagrindo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, institucija savo sprendimu tyrimą nutraukia. Apie šį sprendimą pranešama suinteresuotiems byloje dalyvavusiems asmenims ir jiems išaiškinama teisė sprendimą apskųsti. Institucijos sprendimas nutraukti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių per septynias kalendorines dienas nuo pranešimo apie jį išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti apskųstas aukštesniajai institucijai (pareigūnui), o išnagrinėjusios šį skundą aukštesniosios institucijos (pareigūno) sprendimas – per septynias kalendorines dienas nuo sprendimo išsiuntimo ar išdavimo dienos apylinkės teismui. Kai aukštesniosios institucijos (pareigūno) nėra, institucijos sprendimas nutraukti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių per šioje dalyje nurodytą terminą gali būti skundžiamas apylinkės teismui. Aukštesnioji institucija (pareigūnas) ar apylinkės teismas šį skundą išnagrinėja per dvidešimt darbo dienų rašytinio proceso tvarka. Išnagrinėjusio skundą apylinkės teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

  5. Kai yra pagrindas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, institucija tyrimo medžiagą ir savo teikimą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą perduoda teismui arba institucijos vadovui ar jo įgaliotam pareigūnui, kurių įsiteisėjusiu nutarimu ar nutartimi baigta atnaujintina administracinio nusižengimo byla. Teismas administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo klausimą sprendžia posėdyje. Šiame posėdyje dalyvauja institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas. Kitiems suinteresuotiems byloje dalyvavusiems asmenims pranešama apie posėdžio vietą ir laiką, tačiau jų neatvykimas nekliudo nagrinėti administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo klausimą. Dalyvavimas posėdyje gali būti užtikrinamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip). Institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo klausimą sprendžia rašytinio proceso tvarka.

  KEISTA:

  2022 11 24 įstatymu Nr. XIV-1572 (nuo 2023 01 01)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-25123)

   

  6. Teismas arba institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, išnagrinėję administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo klausimą, priima sprendimą panaikinti nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir atnaujinti administracinio nusižengimo bylą arba atsisakyti atnaujinti administracinio nusižengimo bylą. Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimas atsisakyti atnaujinti administracinio nusižengimo bylą gali būti skundžiamas apylinkės teismui. Jeigu administracinio nusižengimo bylą atnaujinti atsisakė apylinkės teismas, šio teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Apygardos teismo nutartis atsisakyti atnaujinti administracinio nusižengimo bylą gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šį skundą nagrinėja šio kodekso 662 straipsnyje nustatyta tvarka.

  KEISTA:

  2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-415 (nuo 2021 07 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14572)

   

  7. Atnaujintų administracinių nusižengimų bylų teisena vyksta bendra tvarka.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Faina Kukliansky
Vilnius. Kontaktai
T. Leščinsko advokato kontora
Šilutė. Kontaktai
Renata Rynkevičiūtė-Jančiauskienė
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.