Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
669 str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2019-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-28
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 669 straipsnis. Administracinių nurodymų vykdymas

  1. Administraciniai nurodymai vykdomi savo noru.

  2. Administracinis nurodymas sumokėti baudą, taip pat sutikti su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytam terminui įvykdomas laiku sumokant nurodyto dydžio baudą į administraciniame nurodyme nurodytą sąskaitą.

  KEISTA:

  2018 12 20 įstatymu Nr. XIII-1862 (nuo 2019 01 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-21888)

   

  3. Administracinis nurodymas grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus įvykdomas laiku atiduodant šiuos dokumentus arba šio kodekso 602 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išduotą laikinąjį dokumentą ar kitą specialiąją teisę patvirtinantį dokumentą institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu.

  4. Jeigu vienu administraciniu nurodymu asmeniui pasiūlyta sumokėti baudą ir grąžinti specialiąją teisę patvirtinantį dokumentą, administracinis nurodymas laikomas įvykdytu tik tuo atveju, kai įvykdytos abi sąlygos. Jeigu įvykdyta tik viena sąlyga, administracinis nurodymas laikomas neįvykdytu, o administracinio nusižengimo byla nagrinėjama ir nutarimas byloje priimamas šiame kodekse nustatyta bendra tvarka.

  5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju, sumokėjus administraciniu nurodymu nustatytą baudos sumą, tačiau negrąžinus specialiąją teisę patvirtinančio dokumento, sumokėtos lėšos įskaitomos į nutarimu, kuris priimamas administracinio nusižengimo byloje, skiriamos baudos sumą. Jeigu nutarimu administracinio nusižengimo byloje asmeniui bauda nepaskiriama arba paskiriama mažesnė už sumokėtą sumą bauda, sumokėta suma ar paskirtą baudą viršijanti jos dalis grąžinama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Administracinė teisė“:
Advokatės R. Narbutienės kontora
Vilnius. Kontaktai
Advokatų kontora Juodis, Juodienė ir partneriai
Vilnius. Kontaktai
Asta Kakoškina
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.