Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas (TAR, 2015-07-10, Nr. 2015-11216)
 • 2017-01-01 Galiojantis
  2017-01-01 Įsigalioja
  2015-07-10 Paskelbta
  2015-06-25 Priimta
Santrumpa: ANKPĮĮTĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: atkreipiame dėmesį, kad nepaisant to, jog Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo (toliau – Įstatymas) atitinkamų straipsnių pakeitimai įsigaliojo kitą dieną po paskelbimo Teisės aktų registre, pačių pakeistų straipsnių įsigaliojimo data nesikeičia, jie kaip ir visas Įstatymas įsigalioja 2017 01 01.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1869

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimas

Šiuo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) (pridedamas).

 

2 straipsnis. Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimas

KEISTA:

2016 03 25 įstatymu Nr. XII-2275 (nuo 2016 03 30)

(TAR, 2016, Nr. 2016-06425)

 

Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

3 straipsnis.          Administracinių teisės pažeidimų perkvalifikavimas ir atleidimas nuo atsakomybės

KEISTA:

2016 03 25 įstatymu Nr. XII-2275 (nuo 2016 03 30)

(TAR, 2016, Nr. 2016-06425)

 

1. Jeigu asmuo iki 2017 m. sausio 1 d. padarė administracinį teisės pažeidimą, kuris atitinka Administracinių nusi

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.