Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 06 30

(Žin., 2012, Nr. 76-3932)

 

INFOLEX PASTABA: 2012 06 21 įstatymo Nr. XI-2089 (Žin., 2012, Nr. 76-3932) įsigaliojimo dieną veikiančios nuolatinės arbitražo institucijos per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos turi užtikrinti, kad jos atitinka šio įstatymo reikalavimus.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KOMERCINIO ARBITRAŽO

ĮSTATYMAS

 

1996 m. balandžio 2 d. Nr. I-1274

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijoje vykstantį arbitražinį nagrinėjimą, nustato arbitražinio susitarimo formos ir turinio reikalavimus, arbitražo teismo sudarymą ir kompetenciją, laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ir preliminarios nutarties priėmimą, arbitražo teismo sprendimų priėmimą ir bylos užbaigimą nepriėmus sprendimo iš esmės, arbitražo teismo sprendimo panaikinimo tvarką, užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje tvarką, reglamentuoja kitus su arbitražu susijusius klausimus.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis

1. Neatsižvelgiant į ginčo šalių pilietybę ar nacionalinę priklausomybę ir į tai, ar ginčo šalys yra fiziniai ar juridiniai asmenys, taip pat į tai, ar arbitražo procesą organizuoja nuolatinė arbitražo institucija, ar vyksta ad hoc arbitražas, šis įstatymas taikomas arbitražui, kurio vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Šio įstatymo nuostatos

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Arbitražas“:
  Advokatų kontora Velička, Brazaitis ir partneriai „Baltic juris“
  Kaunas. Kontaktai
  Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai
  Vilnius. Kontaktai
  Dr. Lina Darulienė
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.