Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 3 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-10-23, Nr. 2015-16727)
 • 2015-10-24 Galiojantis
  2015-10-24 Įsigalioja
  2015-10-23 Paskelbta
  2015-10-15 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO NR. I-1513 3 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. spalio 15 d. Nr. XII-1959

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Teisė teikti jūrų kabotažo paslaugas

Teikti jūrų kabotažo paslaugas, kaip tai apibrėžta 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamente EEB Nr. 3577/92, taikančiame laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas), Lietuvos Respublikoje gali laivai, plaukiojantys su Lietuvos valstybės vėliava, ir laivai, kuriems tokią teisę suteikia šis reglamentas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas EEB Nr. 4055/86 dėl laisvės teikti paslaugas principo taikymo jūrų transporto paslaugoms tarp valstybių narių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 1 tomas, p. 174).“

2. Pakeisti Įstatymo priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas EEB Nr. 3577/92, taikantis laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 2 tomas, p. 10).“

3. Pakeisti Įstatymo priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. 1999 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva Nr. 1999/63/EB dėl Europos bendrijos laivų savininkų asociacijos (ECSA) ir Europos Sąjungos transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (FST) susitarimo dėl jūreivių darbo laiko organizavimo (OL 2004 m. sp

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.