Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1948)
 • 2015-04-01 Galiojantis
  1999-07-09 Paskelbta
  1999-07-09 Įsigalioja
  1999-06-22 Priimta
Santrumpa: TSĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ

ĮSTATYMAS

 

1999 m. birželio 22 d. Nr. VIII-1248

Vilnius

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis

KEISTA:

2012 03 13 įstatymu Nr. XI-1927 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2012, Nr. 36-1770)

 

1. Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis – tarptautinės teisės principų ir normų reglamentuotas susitarimas, kurį raštu sudaro Lietuvos Respublika su tarptautinės teisės subjektais, nesvarbu, koks sutarties pavadinimas ir ar sutartį sudaro vienas, du ar keli tarpusavyje susiję dokumentai.

2. Kitų, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos susitarimų, taip pat Lietuvos Respublikos ministerijų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų ir kitų valstybės institucijų vardu ir pagal jų kompetenciją sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis susitarimų, jeigu jų nereglamentuoja kiti įstatymai, rengimo ir sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Informacija apie šiuos susitarimus turi būti pateikta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, kurioje ji turi būti kaupiama ir tvarkoma.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

KEISTA:

2012 03 13 įstatymu Nr. XI-1927 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2012, Nr. 36-1770)

 

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką.

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS TA

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Darbo teisė“:
  Advokato kontora „Advokatas Arvydas Alekna ir partneriai“
  Panevėžys. Kontaktai
  Rūta Malevskytė
  Kaunas. Kontaktai
  Mindaugas Tamulis
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.