Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2015 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 03-173 „Dėl draudimo įmonių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo periodiškumo ir finansinių ataskaitų rinkinio viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“ (TAR, 2015-11-16, Nr. 2015-18170)
  • 2024-04-18 Galiojantis
    2016-01-01 Įsigalioja
    2015-11-16 Paskelbta
    2015-11-12 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL DRAUDIMO ĮMONIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDARYMO PERIODIŠKUMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO VIEŠO SKELBIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 12 d. Nr. 03-173

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 52 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

KEISTA (preambulė):

2024 04 15 nutarimu Nr. 03-66 (nuo 2024 04 18)

(TAR, 2024, Nr. 2024-07088)

 

1. Nustatyti, kad draudimo įmonės:

1.1. kasmet sudaro pirmųjų šešių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir jį paskelbia įmonės interneto svetainėje ne vėliau kaip per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

KEISTA:

2024 04 15 nutarimu Nr. 03-66 (nuo 2024 04 18)

(TAR, 2024, Nr. 2024-07088)

 

INFOLEX PASTABA: 2024 04 15 nutarimu Nr. 03-66 (TAR, 2024, Nr. 2024-07088) nustatyta, kad 1.1 papunkčio nuostatos taikomos sudarant ir skelbiant 2024 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

 

1.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada paskelbia įmonės interneto svetainėje ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas draudimo įmonėms, taip pat trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialams, perdraudimo įmonėms ir trečiųjų valstybių perdraudimo įmonių filialams.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. ir yra taikomas sudarant ir skelbiant 2016 m. pirmojo ketvirčio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.