Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 80-2878)
  • 2023-12-22 Galiojantis
    2004-05-15 Įsigalioja
    2004-05-14 Paskelbta
    2004-05-06 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL BENDRŲJŲ LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ PRAŠYMŲ IŠDUOTI LEIDIMUS PATEIKIMO, NAGRINĖJIMO IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 6 d. Nr. 58

Vilnius

 

KEISTA (antraštė):

1. 2009 12 24 nutarimu Nr. 239 (nuo 2010 01 08)

(Žin., 2010, Nr. 2-118)

2. 2012 01 12 nutarimu Nr. 03-4 (nuo 2012 01 22)

(Žin., 2012, Nr. 10-461)

3. 2012 12 13 nutarimu Nr. 03-266 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7758)

 

Lietuvos banko valdyba nutaria:

1.

KEISTA:

1. 2009 12 24 nutarimu Nr. 239 (nuo 2010 01 08)

(Žin., 2010, Nr. 2-118)

2. 2012 01 12 nutarimu Nr. 03-4 (nuo 2012 01 22)

(Žin., 2012, Nr. 10-461)

3. 2012 12 13 nutarimu Nr. 03-266 (nuo 2012 12 22)

(Žin., 2012, Nr. 151-7758)

 

Patvirtinti Bendrąsias Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2001 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl bendrųjų reikalavimų Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams, susijusiems su Lietuvos banko išduodamais leidimais (licencijomis)“ (Žin., 2001, Nr. 37-1276) 1 punktą.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                          REINOLDIJUS ŠARKINAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 12 22

(TAR, 2023, Nr. 2023-24855)

 

BENDROSIOS LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ PRAŠYMŲ IŠDUOTI LEIDIMUS PATEIKIMO, NAGRINĖJIMO IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrosiose Lietuvos banko prižiūrimų finan

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.