Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 68-2369; TAR, 2022-04-26, Nr. 2022-08433)
 • 2023-04-15 Galiojantis
  2004-05-01 Įsigalioja
  2004-04-29 Paskelbta
  2004-04-22 Priimta
Santrumpa: TSĮsankcijų
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2022 05 17

(TAR, 2022, Nr. 2022-08433)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ

ĮSTATYMAS

 

2004 m. balandžio 22 d. Nr. IX-2160

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas skirtas Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir užsienio politikos interesams užtikrinti įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, Europos Sąjungos bendrąją užsienio ir saugumo politiką, taip pat prisidedant prie taikos, stabilumo ir teisės viršenybės palaikymo pasaulyje, tarptautinės bendruomenės kovos su tarptautiniu terorizmu, žmogaus teisių pažeidimais, teritoriniais, etniniais ir religiniais konfliktais kitose valstybėse.

2. Šis įstatymas nustato pasiūlymų dėl tarptautinių sankcijų nustatymo teikimo, ribojamųjų priemonių Lietuvos Respublikos įstatymais nustatymo, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, nustatytų sankcijų ir Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų ribojamųjų priemonių įgyvendinimo bendrąsias sąlygas Lietuvos Respublikoje.

KEISTA:

2023 03 30 įstatymu Nr. XIV-1865 (nuo 2023 04 15)

(TAR, 2023, Nr. 2023-06472)

 

3. Kitų įstatymų nuostatos šio įstatymo reglamentuojamiems santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja šis įstatymas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

KEISTA:

202

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Darbo teisė“:
  Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė
  Vilnius. Kontaktai
  Sigita Mačytė-Šulskienė
  Vilnius. Kontaktai
  Karolis Gerbauskas
  Klaipėda. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.