Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimas Nr. 364 „Dėl Už antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių nustatymo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-04-15, Nr. 2016-09599)
  • 2024-01-01 Galiojantis
    2016-04-16 Įsigalioja
    2016-04-15 Paskelbta
    2016-04-13 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABOS:

1. Vadovaujantis 2018 07 04 nutarimu Nr. 657 (TAR, 2018, Nr. 2018-12002), nustatyta, kad užmokestis už taikinamąjį tarpininkavimą, pradėtą vykdyti pagal sprendimus dėl taikinamojo tarpininkavimo vykdymo, priimtus iki nutarimo 657 įsigaliojimo (2019 01 01), mokamas vadovaujantis iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusių Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių nuostatomis.

2. Vadovaujantis 2019 07 10 nutarimu Nr. 698 (TAR, Nr. 2019-11551), nustatyta, kad apskaičiuojant užmokestį už antrinę teisinę pagalbą, pradėtą teikti pagal sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, priimtus iki nutarimo Nr. 698 įsigaliojimo (2019 07 13), taikomos iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusių Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių nuostatos.

3. Vadovaujantis 2020 09 30 nutarimu Nr. 1053 (TAR, 2020, Nr. 2020-20518) nustatyta, kad:

3.1. apskaičiuojant užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą ar mediaciją, pradėtas teikti pagal sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar mediacijos vykdymo, priimtus iki nutarimo Nr. 1053 įsigaliojimo (2020 10 02), taikomas iki nutarimo Nr. 1053 įsigaliojimo nustatytas užmokesčio bazinis dydis, išskyrus žemiau 3.2 papunktyje nurodytą atvejį;

3.2. jeigu antrinė teisinė pagalba ar mediacija, pradėtos teikti pagal sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar mediacijos vykdymo, priimtus iki nutarimo Nr. 1053 įsigaliojimo, toliau teikiamos įsigaliojus nutarimui Nr. 1053, apskaičiuojant užmokestį už antrinę teisinę pagalbą a

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.