Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279)
  • 2021-04-30 Negaliojantis
    2002-06-13 Įsigalioja
    2002-06-12 Paskelbta
    2002-06-06 Priimta
Naujai reglamentuojantis aktas:
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2021 04 28 nutarimu Nr. 292 (nuo 2021 04 30)

(TAR, 2021, Nr. 2021-09093)

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 09 01

(Žin., 2010, Nr. 102-5279)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 6 d. Nr. 827

Vilnius

 

KEISTA (nutarimo tekstas):

2019 02 13 nutarimu Nr. 136 (nuo 2019 02 15)

(TAR, 2019, Nr. 2019-02353)

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Strateginio planavimo metodiką (pridedama).

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                                               DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827

 

STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

2019 02 13 nutarimu Nr. 136 (nuo 2019 02 15)

(TAR, 2019, Nr. 2019-02353)

 

Strateginio planavimo metodika (toliau – Metodika) nustato strateginio planavimo sistemą, planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų sudarymą, strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėseną ir programų vertinimą.

2.

KEISTA:

1. 2011 04 20 nutarimu Nr. 480 (nuo 2011 05 01)

(Žin., 2011, Nr. 50-2444)

2. 2018 04 25 nutarimu Nr. 397 (nuo 2018 04 28)

(TAR, 2018, Nr. 2018-06797)

 

Metodikoje vartojamos sąvokos:

Metinis veikl

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.