Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas (TAR, 2016-07-05, Nr. 2016-18825)
 • 2024-05-31 Galiojantis
  2017-07-01 Įsigalioja
  2016-07-05 Paskelbta
  2016-06-21 Priimta
Santrumpa:
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABOS:

1. 2020 12 23 įstatymu Nr. XIV-131 (TAR, 2020, Nr. 2020-28988) nustatyta, kad:

– įstatymo Nr. XIV-131 nuostatos taikomos apskaičiuojant 2021 m. sausio mėnesio ir vėlesnių mėnesių subsidijos darbo užmokesčiui dydį ir darbo paieškos išmokos dydį. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis už visą mėnesio darbo laiką negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas 2021 m. taikomas minimaliosios mėnesinės algos dydis;

– Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos be atskirų asmenų prašymų peržiūri iki įstatymo Nr. XIV-131 įsigaliojimo dienos priimtus sprendimus dėl darbo paieškos išmokos skyrimo asmenims, kurie turėjo teisę į darbo paieškos išmoką 2020 12 31, ir, jei asmenys atitinka šio įstatymo nustatytas darbo paieškos išmokos skyrimo sąlygas, ši išmoka jiems mokama vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis;

– prašymai dėl darbo paieškos išmokos skyrimo, dėl kurių iki įstatymo Nr. XIV-131 įsigaliojimo nebuvo priimti sprendimai, baigiami nagrinėti, sprendimai dėl darbo paieškos išmokos skyrimo priimami ir darbo paieškos išmoka mokama vadovaujantis įstatymo Nr. XIV-131 nuostatomis.

2. 2022 05 19 įstatymu Nr. XIV-1106 (TAR, 2022, Nr. 2022-11864) padarytų pakeitimų įgyvendinimui ir taikymui yra svarbios Įstatymo Nr. XIV-1106 25 straipsnio nuostatos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

UŽIMTUMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 21 d. Nr. XII-2470

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis į

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Darbo teisė“:
  Dalia Zeleckienė
  Vilnius. Kontaktai
  Martynas Antanaitis
  Kaunas. Kontaktai
  Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.