Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 62, 803 straipsnių pakeitimo ir kodekso lx skyriaus septintojo skirsnio ir priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymas (Žin., 2008, Nr. 137-5367)
 • 2008-11-29 Galiojantis
  2008-11-29 Paskelbta
  2008-11-29 Įsigalioja
  2008-11-13 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 42, 62, 803 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO LX SKYRIAUS SEPTINTOJO SKIRSNIO IR PRIEDO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2008 m. lapkričio 13 d. Nr. X-1810

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2004, Nr. 72-2494)

 

1 straipsnis. 42 straipsnio 6 dalies pripažinimas netekusia galios

42 straipsnio 6 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. 62 straipsnio 3 dalies pakeitimas

62 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius ir skaičius „išskyrus šio Kodekso 818 straipsnio 5 dalyje nurodytą išimtį“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Lietuvos apeliaciniame teisme civilines bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija.“

 

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.