Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 3D-520 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016-09-09, Nr. 2016-23462)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 3D-538 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ“ VEIKLOS SRITIES „MIŠKO VEISIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 9 d. Nr. 3D-520

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu įsakymo antraštę ir ją išdėstau taip:

„DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ“ VEIKLOS SRITIES „MIŠKO VEISIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisykles:

1.2.1. pakeičiu 3.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.14. Veisiamo miško plotas – projekte nurodytas plotas, kurį sudaro suprojektuoti miško želdiniai ir (arba) žėliniai, priešgaisrinės mineralizuotos juostos, miško keliai, kvartalinės linijos, miško inžineriniai įrenginiai (grioviai, pralaidos, tilteliai, priešgaisriniai bokštai), technologinės linijos (neapželdinti žemės ruožai prie melioracijos griovių arba drenažo rinktuvų pagal savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytas sąlygas, neapželdintin

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.