Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
127 str. | Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2020-08-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-01-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 127 straipsnis. Teisė į kasmetines atostogas

  KEISTA (pavadinimas):

  2017 06 06 įstatymu Nr. XIII-413 (nuo 2017 06 15)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-10021)

   

  1. NETEKO GALIOS:

  2017 06 06 įstatymu Nr. XIII-413 (nuo 2017 06 15)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-10021)

   

  2. Teisė pasinaudoti dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) atsiranda, kai darbuotojas įgauna teisę į bent vienos darbo dienos trukmės atostogas.

  3. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo darbo pagal darbo sutartį pradžios.

  4. Į darbo metams, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, tenkančių darbo dienų skaičių įskaitoma:

  1) faktiškai dirbtos darbo dienos ir darbo laikas, nurodytas šio kodekso 111 straipsnio 2 dalyje;

  2) darbo dienos komandiruotėje;

  3) darbo dienos, kuriomis nedirbta dėl darbuotojo laikinojo nedarbingumo, sergančių šeimos narių slaugymo, kasmetinių, pailgintų, papildomų atostogų, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, mokymosi atostogų;

  KEISTA:

  2017 06 06 įstatymu Nr. XIII-413 (nuo 2017 06 15)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-10021)

   

  4) iki dešimt darbo dienų trukmės per metus suteiktos nemokamos atostogos darbuotojo prašymu ir su darbdavio sutikimu, taip pat kitos šio kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino suteiktos nemokamos atostogos;

  5) kūrybinės atostogos, jeigu dėl to susitariama šalių susitarimu ar tai numatyta darbo teisės normose;

  6) teisėto streiko laikas;

  7) priverstinės pravaikštos laikas;

  8) laikas visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti;

  9) papildomas poilsio laikas darbuotojams, auginantiems vaikus;

  KEISTA:

  2020 05 21 įstatymu Nr. XIII-2944 (nuo 2020 08 01)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-12135)

   

  10) darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų pareigų vykdymo laikas ir laikas jų mokymui ir švietimui (šio kodekso 168 straipsnio 1 ir 2 dalys);

  11) kiti įstatymų nustatyti laikotarpiai.

  5. Teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

  6. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį, su šio straipsnio 5 dalyje nustatytais apribojimais.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Darbo teisė“:
Advokatų kontora Sankaitis, Vegys ir partneriai, „Attornic“
Vilnius. Kontaktai
Evelina Veličkienė
Kaunas. Kontaktai
Mindaugas Urbonas
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.